12.niedziela zwykła 25.06.2023 roku

*** Przeżywamy 12. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. [godz. 8:30 i 11:00] zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (28.06) — Św. Ireneusza, biskupa i męczennika

— czwartek (29.06) — Świętych Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów diecezji (uroczystość)

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** W sobotę dzieci i młodzież rozpoczęły czas wakacji. Im oraz nauczycielom i wychowawcom życzę, by był on owocnie przeżyty, pełen radości i pięknej pogody. Przypominam także, że wakacje i urlopy nie zwalniają nas z powinności naszej wiary.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W minionym tygodniu zostały wykonane końcowe prace przygotowujące kościół do odświeżenia malatury ścian. Za wielką pracę i wysiłek dziękuję panom: Andrzejowi Rybowicz i Eugeniuszowi Majcher.

*** W związku z dużymi kosztami malowania kościoła zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie materialne.

*** W tym tygodniu kończymy tegoroczne nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. Porządek nabożeństw:

— Dzisiaj – po sumie parafialnej [godz. 11:00];

— We wtorek, środę i czwartek po mszy św.;

— W piątek o godz. 16:45 [w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu – od godz. 16:00].

*** W związku z wejściem w wakacyjny porządek liturgii przypominam o kilku zmianach w jej porządku:

— Msze św. niedzielne o godz. 8:30 i 11:00;

— Zostaje zawieszona piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu (za wyjątkiem 1. piątków miesiąca).

*** We wtorek obchodzimy 35. rocznicę erygowania parafii [27.06.1988 r.].

*** W tym tygodniu przypada 1. sobota miesiąca:

— W godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne [altana lub kościół].

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  25.06-02.07.2023 roku

12. NIEDZIELA ZWYKŁA   25.06.2023 roku
8:30 ++ z Rodziny Jankowskich, Kłos i Pasternak
11:00 ++ Irena (10. rocznica śmierci) i Stanisław Rutka; ++ z Rodziny Rutków i Zakrzewskich; + Jan Hałajko (imieninowa)
 

Wtorek  27.06.2023 r.    35. rocznica erygowania parafii (27.06.1988 r.)

17:00 PRO POPULO
 

Środa  28.06.2023 r.    św. Ireneusza

17:00 ++ Władysława i Władysław Ślęk; ++ Władysław i Paulina Patkowscy; ++ Jan i Marianna Bolibok
 

Czwartek  29.06.2023 r.    św. Apostołów Piotra i Pawła

17:00 ++ Władysława, Antoni, Aleksander, Seweryna i Ludwik Kułakowscy; ++ Aleksandra i Stanisław Naranowicz
 

Piątek   30.06.2023 r.      

17:00 O Boże błogosławieństwo dla Emilii Glazer i Haliny Rybowicz (imieninowa); + Leszek Basiński (5. rocznica śmierci)
 

Sobota  01.07.2023 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

13. NIEDZIELA ZWYKŁA   02.07.2023 roku

8:30 + Marian Kwieciński (18. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Rodzeństwo
11:00 ++ Katarzyna, Ludwik, Henryk i Mariusz Rupental

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 20,10–13

Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz: „Słyszałem oszczerstwo wielu: »Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!«. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: »Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!«.

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.

Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców”.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 69,8–9.10 i 14ab.17 i 33.34–35

Refren: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym
i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.

Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niech Go chwalą niebiosa i ziemia,
morza i wszystko, co w nich żyje.

 

 

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5, 12–15

Adam jest typem Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszy ła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 15,26b.27a

Alleluja, alleluja, alleluja

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA
Mt 10,26–33

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: