11. niedziela zwykła 18.06.2023 roku

*** Przeżywamy 11. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W dniu dzisiejszym nasza wspólnota przeżywa całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu:

— Porządek liturgii dnia: msze św. o godz. 8:30 i 10:00;

— Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu;

— Nabożeństwo czerwcowe o godz. 16:45;

— Msza św. o godz. 17:00.

*** Parafia NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu zaprasza na obchody 30-lecia powstania parafii (msza św. o godz. 11:30) i czuwanie dziękczynno-uwielbieniowe o godz. 19:00 [weźmie w nim udział Jakub Tomalak z zespołem]. W zakładce „Aktualności” został umieszczony plakat ze szczegółami.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (21.06) — Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

— sobota (24.06) — Narodzenie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** Trwają nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. Porządek nabożeństw:

— Dzisiaj i w piątek o godz. 16:45;

— W pozostałe dni tygodnia po mszy św.;

— W przyszłą niedzielę – po sumie parafialnej [godz. 11:00].

*** W piątek [23.06] swoje święto obchodzą wszyscy Ojcowie. Przyjmijcie Panowie najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, asystencji Ducha Świętego, zdrowia oraz miłości od najbliższych. Msza Św. w Waszej intencji w piątek o godz. 17:00.

*** Ostatnie przedwakacyjne spotkanie scholi w sobotę o godz. 12:00.

*** W minionym tygodniu zostały wykonane pierwsze prace przygotowujące kościół do odświeżenia malatury wnętrza. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” p. Andrzejowi Rybowicz za zaangażowane w ww. prace i zapraszam na mszę św. w środę (21.06). Ponawiam prośbę o pomoc w przeprowadzeniu pozostałych prac przed malowaniem.

*** Od 25.06 przechodzimy na wakacyjny porządek liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Przewodnik grupy 5 Pieszej Pielgrzymki z Legnicy na Jasną Górę zaprasza wszystkie osoby chętne dowspólnego pielgrzymowania na spotkania organizacyjne, które odbędą się w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu 17.06 oraz 15.07 o godz. 19:00. Szcsegóły na plakacie umieszczonym w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE 18-25.06.2023 roku

11. NIEDZIELA ZWYKŁA   18.06.2023 roku       Całodzienna adoracja NS
8:30 + Ireneusz Piórkowski (6. rocznica śmierci); ++ z Rodziny Kołodziejczak
10:00 + Aneta Sołtysiak
17:00 PRO POPULO
 

Wtorek  20.06.2023 r.    

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Środa  21.06.2023 r.    św. Alojzego Gonzagi

17:00 O Boże błogosławieństwo dla Państwa Haliny i Andrzeja Rybowicz; w intencji p. Alicji Kwiecińskiej (imieninowa)
 

Czwartek  22.06.2023 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   23.06.2023 r.      

17:00 W intencji wszystkich Ojców w parafii; o Boże błogosławieństwo dla Jerzego Barskiego
 

Sobota  24.06.2023 r.   Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

12. NIEDZIELA ZWYKŁA   25.06.2023 roku

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ++ Irena (10. rocznica śmierci) i Stanisław Rutka; ++ z Rodziny Rutków i Zakrzewskich; + Jan Hałajko (imieninowa)

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 19,1–6a

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia

W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100,1–2.3.4c–5

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

 

 

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5,6–1

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważył by się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy po jednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 1,15

Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA
Mt 9,36–10,8

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trę dowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: