Najświętszej Trójcy 04.06.2023 roku

*** Przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (05.06) — Św. Bonifacego, biskupa i męczennika

— czwartek (08.06) — Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

***Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Trwają nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. Porządek nabożeństw:

— w poniedziałek – o godz. 17:45;

— we wtorek, środę i sobotę – po mszy św.;

— w czwartek – o godz. 10:45;

— w piątek – o godz. 16:45 (w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu);

— w przyszłą niedzielę – po sumie parafialnej.

*** W czwartek obchodzimy uroczystość Bożego Ciała:

— Porządek mszy św.: o godz. 8:30 i 11:00;

— Trasa procesji: ul. Skalnicza – ul. Stawowa (ołtarz – ŻR) – ul. Krótka – Aleja Niepodległości (ołtarz – MI) – ul. Leśna – ul. Skalnicza (ołtarz – ?) – plac kościelny (ołtarz – grupa dekoratorska);

— W przypadku nieprzygotowania ołtarza na ul. Skalniczej 1. stacja procesji odbędzie się w kościele;

— W przypadku niepogody zmieni się trasa początku procesji – ul. Skalnicza – ul. Leśna – ul. Stawowa; reszta b.z.

*** Próba scholi w sobotę o godz. 11:00.

*** Przed rozpoczęciem malowania kościoła musimy wykonać prace przygotowujące: wpuszczenie kabli zewnętrznych w ściany oraz przygotowanie do malowania wnętrza wejścia głównego. Osoby, które mogłyby wesprzeć prace przygotowawcze proszę o jak najszybszy kontakt ze mną.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z zaproszeniem na Spotkanie Młodych w Lubinie (30.06-02.07);

— Z informacją o naukach przedmałżeńskich w Legnicy w czerwcu 2023 r.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Obecny” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o cudach eucharystycznych; o różnicy między odkupieniem a zbawieniem; o św. Janie XXIII (w 60. rocznicę śmierci); o tym, co cywilizacja Zachodu zawdzięcza Kościołowi; o złotym jubileuszu kapłaństwa abp. Marka Jędraszewskiego; o problemach czasu wchodzenia dziecka w wiek dorastania; o tym, jak lepiej chronić dzieci przed przemocą. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystości święceń kapłańskich w katedrze legnickiej; o pobłogosławieniu drugiego krzyża w Olszynie; o rekolekcjach dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Bardzie Śląskim; o katechezach otwartych w Lubaniu i Legnicy; o uczceniu rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Lubomierzu, Polkowicach, Wągrodnie i Gościszowie.  Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” polecamy m.in. rozmowę z abp. Georgiem Gänsweinem, osobistym sekretarzem papieża Benedykta XVI, oraz smutny artykuł opisujący stan wiedzy historycznej Polaków i wskazujący na wynikające z tego konsekwencje. „Niedziela” poleca nowe pismo: „Magazyn” dla wszystkich, którym bliska jest tematyka historyczna, szczególnie z zakresu historii Kościoła i jego związków   z narodem. Cena pisma 15 zł. Pismo umieszczone jest w miejscu prasowym.

INTENCJE MSZALNE   04-11.06.2023 roku

Trójcy Przenajświętszej   04.06.2023 roku   
8:30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Heleny i Rodziny
10:00 PRO POPULO
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Poniedziałek  05.06.2023 r.    św. Bonifacego

18:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek  06.06.2023 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa  07.06.2023 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   08.06.2023 r.  . Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 + Marta Misiurek (18. rocznica śmierci); ++ Bolesław i Teresa Misiurek
 

Piątek   09.06.2023 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota  10.06.2023 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

10. NIEDZIELA ZWYKŁA   11.06.2023 roku       

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 34,4b–6.8–9

Bóg objawia się Mojżeszowi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.

A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.

I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

 

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 13,11–13

Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i po­koju niech będzie z wami.

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.

Pozdrawiają was wszyscy święci.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ap 1,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA
J 3,16–18

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: