Zesłanie Ducha Świętego 28.05.2023 roku

*** Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny obchód okresu Wielkanocy. Po każdej Mszy Św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W dniu dzisiejszym, podczas Mszy Św. o godz. 11:00, 12-osobowa grupa dzieci przyjmie po raz pierwszy do swoich serc Chrystusa. Dzieciom i ich Rodzicom gratuluję dzisiejszej uroczystości, dziękuję za zaangażowanie podczas przygotowania dalszego i bezpośredniego. Jednocześnie naszym dzieciakom życzę, aby Chrystus zawsze czuł się potrzebny i zapraszany w Waszą codzienność.

*** Od poniedziałku rozpoczynamy tzw. „biały tydzień”. Msze Św., na które serdecznie zapraszam nasze dzieciaki komunijne i ich rodziny, sprawowane będą w następującym porządku:

— w poniedziałek – o godz. 16:30

— od wtorku do piątku włącznie – o godz. 17:00

*** Tydzień temu miałem przyjemność obchodzić razem z Wami 35. rocznicę święceń kapłańskich. Pragnę gorąco podziękować osobom, które wsparły organizację uroczystości, uczestnikom Mszy Św. jubileuszowej oraz wszystkim, którzy otoczyli mnie swoją pamięcią.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (29.05) — NMP Matki Kościoła (święto)

— środa (31.05) — Nawiedzenie NMP (święto)

— czwartek (01.06) — Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)

— piątek (02.06) — NMP Łaskawej

— sobota (03.06) — Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

— niedziela (04.06) — Najświętszej Trójcy (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu kończymy tegoroczne nabożeństwa majowe:

— dzisiaj – o godz. 16:00

— w poniedziałek i wtorek – po Mszy Św.

— w środę po Mszy Św. [przy animacji wokalno-instrumentalnej]

*** Od czwartku rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. Porządek nabożeństw:

— w czwartek – po Mszy Św.

— w piątek i sobotę – o godz. 16:45

— w przyszłą niedzielę – po sumie parafialnej

*** W czwartek przypada Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciakom życzę obfitości łask Bożych, daru zdrowia i radości serca oraz wielkiej miłości Waszych najbliższych.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00 (w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu);

— W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Sobotnia próba scholi o godz. 11:00;

— Popołudniowa Msza Św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne w altanie.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** 08.06.2023 roku przypada uroczystość Bożego Ciała. Już teraz zachęcam do zapisów osób, które mogłyby wesprzeć organizację procesji ulicami naszej parafii (trasa i ołtarze jak w roku ubiegłym).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. „Niedziela” poleca nowe pismo: „Magazyn” dla wszystkich, którym bliska jest tematyka historyczna, szczególnie z zakresu historii Kościoła i jego związków z narodem. Cena pisma 15 zł. Pismo umieszczone jest w miejscu prasowym, zaś jego reklamówki w ostatniej ławce.

INTENCJE MSZALNE  28.05-04.06.2023 roku

Zesłanie Ducha Świętego   28.05.2023 roku    I KOMUNIA ŚW.
8:30 PRO POPULO
11:00 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin; w intencji wszystkich dzieci z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka
16:00 Nabożeństwo majowe
 

Poniedziałek  29.05.2023 r.    NMP Matki Kościoła

16:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek  30.05.2023 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa  31.05.2023 r.    Nawiedzenie NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   01.06.2023 r.  . Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   02.06.2023 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota  03.06.2023 r.     św. Karola Lwangi i Towarzyszy

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Trójcy Przenajświętszej   04.06.2023 roku   

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,1–11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

 

 

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b–7.12–13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

 

 

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA
J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: