Wniebowstąpienie Pańskie 21.05.2023 roku

*** Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** 35 lat temu, 21.05.1988 roku, przyjąłem – wraz z 59. kolegami – święcenia kapłańskie w Katedrze Wrocławskiej. W tym roku przypada rocznica tego wydarzenia, rozpoczynającego moją kapłańską drogę. Pragnę wyrazić swoje dziękczynienie Bogu i ludziom podczas sumy parafialnej o godz. 11:30. Serdecznie zapraszam i proszę o dar modlitwy.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (24.05) — św. NMP Wspomożycielki Wiernych

— piątek (26.05) — św. Filipa Nereusza, prezbitera

— niedziela (28.05) — Zesłanie Ducha Świętego (uroczystość)

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych ku czci NMP:

— dzisiaj — o godz. 11:10

— w środę po mszy św. [przy animacji wokalno-instrumentalnej]

— w czwartek po mszy św.;

— w piątek o godz. 16:45;

— za tydzień, w niedzielę 28.05, po sumie parafialnej.

*** Trwa także nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.

*** Dobiega końca przygotowanie do tegorocznej uroczystości I Komunii św., w której weźmie udział 12-osobowa grupa dzieci:

— We wtorek (23.05) o godz. 16:00 rozpocznie się próba generalna z udziałem organisty;

— W sobotę (27.05) o godz. 9:00 spowiedź św. dzieci i ich najbliższych;

— Po spowiedzi dekoracja kościoła;

— 28.05 o godz. 11:00 uroczystość I Komunii św.; o godz. 16:00 – nabożeństwo majowe.

*** W piątek przypada Dzień Matki. Wszystkim Mamom składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych wypraszanych przez Waszą patronkę, Maryję, miłości Waszych najbliższych oraz daru zdrowia i radości w sercu. Msza św. w Waszej intencji w piątek o godz. 17:00.

*** W sobotę nie będzie próby scholi scholi. Z racji przygotowań do I Komunii św. nie będzie też mszy św. i nabożeństwa majowego.

*** W przyszłą niedzielę dobiega końca czas wielkanocnej spowiedzi i Komunii św. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00 – po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** 08.06.2023 roku przypada uroczystość Bożego Ciała. Już teraz zachęcam do zapisów osób, które mogłyby wesprzeć organizację procesji ulicami naszej parafii (trasa i ołtarze jak w roku ubiegłym).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 INTENCJE MSZALNE  21-28.05.2023 roku

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE   21.05.2023 roku    NIEDZ.PARAFIALNA
8:30 PRO POPULO
10:00 + Jan Hałajko (9. rocznica śmierci); ++ Helena i Józef Hałajko
11:10 Nabożeństwo majowe
11:30 Dziękczynna za 35 lat kapłaństwa (od Parafian)
 

Środa  24.05.2023 r.  [n6]   NMP Wspomożycielki Wiernych

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   25.05.2023 r.  . [n7]  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   26.05.2023 r.  [n8]   św. Filipa Neri

17:00 W intencji wszystkich Matek; o Boże błogosławieństwo dla Zofii Barskiej
 

Zesłanie Ducha Świętego   28.05.2023 roku    I KOMUNIA ŚW.

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin; w intencji wszystkich dzieci z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka
16:00 Nabożeństwo majowe

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

 

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA
Mt 28,16-20

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: