6. Niedziela Wielkanocna 14.05.2023 roku

*** Przeżywamy 6. Niedzielę Wielkanocną.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (16.05) — św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (święto)

— niedziela (21.05) — Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” Parafianom, którzy pomogli w sobotę przenieść ławki ze świetlicy do altany.

*** Od jutra do środy trwają Kwartalne dni modlitw o urodzaje.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych ku czci NMP:

— dzisiaj — po sumie parafialnej;

— w środę i sobotę po mszy św. [przy animacji wokalno-instrumentalnej];

— w czwartek po mszy św. i piątek o godz. 16:45;

— za tydzień, w niedzielę 21.05, o godz. 11:10.

*** We wtorek (16.05) zapraszam na godz. 17:15 na kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W piątek po mszy św. odbędzie się w altanie sesja robocza rady parafialnej. Proszę o udział wszystkich radnych.

*** W sobotę o godz. 11:00 próba scholi.

*** Za tydzień przypada Niedziela Parafialna.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** 08.06.2023 roku przypada uroczystość Bożego Ciała. Już teraz zachęcam do zapisów osób, które mogłyby wesprzeć organizację procesji ulicami naszej parafii (trasa i ołtarze jak w roku ubiegłym).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Polska widziana z nieba?” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o problemach związanych z pragnieniem udzielenia chrztu dziecku wychowywanemu przez parę osób o tej samej płci; o postaci św. Andrzeja Boboli; o istocie medytacji chrześcijańskiej; o ustanowieniu (28.05.2023 r.) kościoła na Bachledówce sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego; o powstaniu w getcie warszawskim; . W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. dniu skupienia muzyków kościelnych; o srebrnym jubileuszu kapłaństwa ks. Pawła Mania; o II Pieszej Pielgrzymce św. Józefa; o odpuście i intronizacji relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w parafii BM Królowej Polski w Legnicy; o powołaniu rejonowych doradców życia rodzinnego diecezji legnickiej; o IX Przeglądzie Piosenki Religijnej w Gościszowie; o pielgrzymce grupy katechetów i nauczycieli z diecezji do sanktuariów Warmii i Mazur. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, że Kościół marzeń już istnieje; o pokucie, która decyduje o losach świata i o przesłaniu św. Stanisława dla współczesnych Polaków.

 

INTENCJE MSZALNE  14-21.05.2023 roku

6. NIEDZIELA WIELKANOCY   14.05.2023 roku
8:30 + Adam Dudkiewicz (5. rocznica śmierci)
10:00 W intencji Bogu wiadomej
11:30 + Bolesław Malinowski (urodzinowa)
 

Środa  17.05.2023 r.  .

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   18.05.2023 r.  .

17:00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Zbigniewa Rałowskiego (urodzinowa)
 

Piątek   19.05.2023 r. 

17:00 ++ Rodzice: Jan i Alina Brejwo; + Brat Adam; ++ Teściowie: Janina i Stanisław Bereziuk
 

Sobota   20.05.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE   21.05.2023 roku    NIEDZ.PARAFIALNA

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 + Jan Hałajko (9. rocznica śmierci); ++ Helena i Józef Hałajko
11:10 Nabożeństwo majowe
11:30 Dziękczynna za 35 lat kapłaństwa (od Parafian)

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 8,5–8.14–17

Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy­szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 66,1–3a.4–5.6–7.16 i 20

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu chwalebną oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby,
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

 

DRUGIE CZYTANIE
1 P 3,15–18

Znaczenie śmierci Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystu­sie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA
J 14,15–21

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka­zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widziani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, po­nieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: