4. Niedziela Wielkanocna 30.04.2023 roku

*** Przeżywamy 4. Niedzielę Wielkanocną – początek Tygodnia Modlitw i Powołania Kapłańskie i Zakonne.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.05) — Św. Józefa Robotnika

— wtorek (02.05) — Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

— środa (03.05) — NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski (uroczystość)

— czwartek (04.05) — Św. Floriana, męczennika

— sobota (06.05) — Św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)

 

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 

*** Tydzień temu odbyło się parafialne spotkanie wielkanocne. Dziękuję osobom, które wsparły organizację spotkania oraz jego uczestnikom.

*** Dziękuję także naszym dekoratorkom za zadbanie o aktualną aranżację florystyczną.

*** Rozpoczynamy miesiąc maj – nabożeństwa majowe w tygodniu:

— środa — po Mszy Św. o godz. 11:00

— czwartek — po Mszy Św. o godz. 17:00

— piątek — godz. 16:45 (w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu)

— sobota — godz. 16:45

*** We wtorek (02.05) zapraszam na godz. 16:00 na kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W środę uroczystość NMP Królowej Polski. Msza Św. o godz. 11:00, po czym nabożeństwo majowe.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. i 2. Spotkanie rozpoczyna Msza Św.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00;

— W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Sobotnia Msza Św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00 (poprzedzona nabożeństwem majowym), po czym spotkanie formacyjne w altanie.

*** Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań: Serdecznie zapraszam mieszkańców parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego na uroczyste obchody Święta Narodowego 3 Maja organizowane w dniu 03.05.2023 roku. Program uroczystości (umieszczony także na plakacie w gablocie):

— g.11:15 – złożenie kwiatów pod krzyżem w kościele NSPJ i Św. Jakuba;

— g.11:30 – uroczysta Msza Św. w kościele NSPJ i Św. Jakuba;

— g.13:00 – gra miejska „W poszukiwaniu historii” [przy Ratuszu na pl. Feliksa Netza];

— g.15:00 – koncert retro z akcentem trzeciomajowym.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Młodzi powołani” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o znaczeniu uroczystości NMP Królowej Polski i znaczeniu tego tytułu; o potrzebie systematycznej modlitwy o powołania; o obronie świętego papieża przez papieża Franciszka; o sukcesach i porażkach w oświacie, o katechezie, etyce i edukacji włączającej. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystości upamiętniającej postać księcia Henryka Pobożnego w Legnickim Polu; o uroczystości sakry biskupiej ks. Piotra Wawrzynka; o rekolekcjach głoszonych przez księży pracujących w ogarniętej wojną Ukrainie. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, jakie znaczenie dla kapłanów ma modlitwa wiernych w ich intencji oraz o „Małej drodze” Św. Teresy z Lisieux i niezwykłej popularności jej kultu.

INTENCJE MSZALNE  30.04-07.05.2023 roku

4. NIEDZIELA WIELKANOCY   30.04.2023 roku    
8:30 ++ Rodzice: Włodzimierz (30. rocznica śmierci) i Stanisława (14. rocznica śmierci)
10:00 + Józef Mirek
11:30 + Jerzy Skowron (imieninowa); ++ z Rodziny
 

Środa  03.05.2023 r.  NMP Królowej Polski

11:00 + Grzegorz Rutka (3 rocznica śmierci); ++ Krystyna i Henryk Zatylni; ++ Rodzice
 

Czwartek   04.05.2023 r.  .Św. Floriana

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   05.05.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   06.05.2023 r.  Św. Apostołów Filipa i Jakuba

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

5. NIEDZIELA WIELKANOCY   07.05.2023 roku    

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ++ Rodzice: Jan i Alina Brejwo; + Brat Adam; ++ Teściowie: Janina i Stanisław
11:30 ++ Marian i Witold Ilcewicz

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,14a.36–41

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”.

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”.

Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

 

Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

 

Chociażbym przechodził
przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

 

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

 

DRUGIE CZYTANIE
1P 2,20b–25

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA
J 10,1–10

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: