3. Niedziela Wielkanocna 23.04.2023 roku

*** Przeżywamy 3. Niedzielę Wielkanocną Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, rozpoczynający Tydzień Biblijny.

*** Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Dzisiaj o godz. 15:00 rozpocznie się Parafialne Spotkanie Wielkanocne. Serdecznie zapraszam.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (24.04) — Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— wtorek (25.04) — Św. Marka, Ewangelisty (święto)

— sobota (29.04) — Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodnia została zdemontowana dekoracja świąteczna. Serdecznie dziękuję naszym dekoratorkom, p. Małgosi i p. Ani, za pozytywną odpowiedź na prośbę o pomoc w demontażu.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” naszym Parafiankom, które przygotowały altanę parafialną na spotkanie wielkanocne oraz włożyły wiele wysiłku przy wiosennych porządkach na terenie posesji.

*** We wtorek (25.04) zapraszam na godz. 17:15 na kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:30. W sobotę próba scholi o godz. 11:00.

*** W sobotę przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Skąd ta agresja?” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o tym, czy możliwe jest wprowadzenie zakazu spowiadania dzieci; o Kościele i fenomenie polskiego katolicyzmu (rozmowa z bp. Andrzejem Jeżem); o potrzebie wychowania „na dwa głosy”; o sytuacji i opozycji na Białorusi; o przebiegu konkursu plastycznego „Spotkania ze sztuką”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystości święceń biskupich legnickiego biskupa pomocniczego ks. Piotra Wawrzynka; o diecezjalnych obchodach Triduum Paschalnego; o XII edycji wielkopostnej krucjaty modlitewnej; o uroczystości wniesienia relikwii św. Jana Pawła II w parafii MB Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” szczególnie polecamy tekst przygotowany na Niedzielę Biblijną; kilka osób, znanych z mediów, dzieli się z nami świadectwem obecności słowa Bożego i jego przemieniającej mocy w ich życiu.

INTENCJE MSZALNE   23-30.04.2023 roku

3. NIEDZIELA WIELKANOCY   23.04.2023 roku
8:30 + Henryk Robakowski (1. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Jan, Zofia, Andrzej Kordyka; ++ Jan, Joanna i Jerzy Frąckowiak
10:00 O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia oraz wzajemną miłość dla Aleksandry i Tomasza Sabada (7. rocznica ślubu)
11:30 ++ Józefa (3. rocznica śmierci), Andrzej (4. rocznica śmierci), Antoni i Jan Wyszatyccy
Środa  26.04.2023 r.  .
17:00 O Boże błogosławieństwo dla Józefa Gałka w 70. rocznicę urodzin.
 

Czwartek   27.04.2023 r.  .

17:00 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Jerzego Barskiego (imieninowa)
 

Piątek   28.04.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   29.04.2023 r.  Św. Katarzyny Sieneńskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

4. NIEDZIELA WIELKANOCY   30.04.2023 roku    

8:30 ++ Rodzice: Włodzimierz (30. rocznica śmierci) i Stanisława (14. rocznica śmierci)
10:00 + Józef Mirek
11:30 + Jerzy Skowron (imieninowa); ++ z Rodziny

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,14.22–28

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i zna kami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim:

»Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim«”.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16,1–2a i 5.7–8.9–10,11

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje,

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

 

 

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1,17–21

Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijają­cym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z mar­twych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 24,32

Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA
Łk 24,13–35

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imie­niem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.

Zapytał ich: „Cóż takiego?”.

Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapew­niają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”.

Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: