Niedziela Miłosierdzia Bożego 16.04.2023 roku

 

*** Przeżywamy 2. Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Miłosierdzia Bożego Zmartwychwstania Pańskiego. To zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień. Jest to także Międzynarodowe Święto Caritas.

*** W naszej parafii przypada dziś NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Przez cały rok, a dziś w sposób szczególny za odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem [wystawionym lub w tabernakulum] możemy uzyskać (pod zwykłymi warunkami) odpust zupełny.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro o godz. 18:00 zapraszam na mszę św. trzeźwościową (przeniesioną z 03.04 z racji spowiedzi).

*** We wtorek (18.04) zapraszam na godz. 17:15 na kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W czwartek (20.04) o godz. 16:00 rozpoczniemy demontaż dekoracji świątecznej. Serdecznie zapraszam naszych Parafian – szczególnie mężczyzn. Z tej racji w tym dniu nie będzie mszy św.

*** W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:30. W sobotę próba scholi o godz. 11:00.

*** W przyszłą niedzielę po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. O godz. 15:00 rozpocznie się parafialne spotkanie wielkanocne, na które już teraz serdecznie zapraszam.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Miłosierni miłosierdzia dostąpią” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o tym, że modlitwą można wyprosić u Boga czyjeś nawrócenie; o szerszym obrazie atakowania bardzo ważnych postaci na całym świecie; o tym, co na temat św. Jana Pawła myślą Polacy; o ks. Franciszku Blachnickim; o posługiwaniu najbiedniejszym i opuszczonym przez siostry albertynki; o Janie Matejko; o wybuchu powstania w getcie warszawskim [19.04.1943 r.]. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o wizycie Biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego w zakładzie karnym w Zarębie; o ulicznej Drodze Krzyżowej w Legnicy i Polkowicach; o legnickim spotkaniu modlitewnym w rocznicę przejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” można przeczytać m.in. o trzech sposobach czynienia miłosierdzia, zapisanych przez siostrę Faustynę w „Dzienniczku” oraz o tym, skąd bierze się niewiara i jak o Bogu rozmawiać z niewierzącymi.

 INTENCJE MSZALNE  16-23.04.2023 roku

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   16.04.2023 roku      NIEDZ.PARAF.
8:30 + Zbigniew Płocki (11. rocznica śmierci)
10:00 + Jerzy Dudkiewicz (37. rocznica śmierci)
11:30 ++ Andrzej (13. rocznica śmierci), Krystyna (8. rocznica śmierci), Mariusz, Zbigniew, Helena i Stanisław; ++ z Rodziny
 

Poniedziałek 17.04.2023 roku  

18:00 Msza św. trzeźwościowa
Środa  19.04.2023 r.  .
17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Piątek   21.04.2023 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   22.04.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

3. NIEDZIELA WIELKANOCY   23.04.2023 roku    

8:30 + Henryk Robakowski (1. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Jan, Zofia, Andrzej Kordyka; ++ Jan, Joanna i Jerzy Frąckowiak
10:00 O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia oraz wzajemną miłość dla Aleksandry i Tomasza Sabada (7. rocznica ślubu)
11:30 ++ Józefa (3. rocznica śmierci), Andrzej (4. rocznica śmierci), Antoni i Jan Wyszatyccy

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,42-47

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1,3-9

Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20,29

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: