Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 09.04.2023 roku

*** Przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w którą wkroczyliśmy uczestnicząc w najważniejszej Eucharystii roku liturgicznego – w Mszy św. Wigilii Paschalnej. Rozpoczynamy tym samym 50-dniowy czas przeżywania Tajemnicy Pustego Grobu, które zakończy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

*** Z racji rozpoczętych Świąt Paschy pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wielu ciepłych i serdecznych spotkań świątecznych; spędzonego pracowicie, ale z humorem dnia jutrzejszego oraz obfitości łask Zmartwychwstałego. Tego życzę naszym Parafianom oraz przybyłym na czas Świąt Gościom.

*** Dzisiejszy porządek Mszy Św. – o godz. 10:00 i 11:30. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzisiaj przed sumą parafialną; jutro – przed Mszą Św. o godz. 11:00; w tygodniu po Mszach Św.

*** Jutro Msze Św. o godz. 8:30 i 11:00. Podczas każdej Mszy Św. obrzęd aspersji i pokropienie wiernych wodą święconą.

*** Przypominam, że zwyczaj obchodzenia Dyngusa jest tradycją, która domaga się uszanowania przez wszystkie osoby w niej uczestniczące. Stąd też prośba: UŻYWAJĄ WODY TYLKO CI, KTÓRZY CHCĄ SIĘ W TO BAWIĆ!!! Bawiących się w Dyngusa proszę o uszanowanie osób idących do kościoła i terenu samego kościoła.

*** Przypominam także, że ponieważ dni w oktawie Wielkanocy są jak jeden świąteczny dzień, nie obowiązuje nas powinność postu piątkowego.

*** W minionym tygodniu przeżyliśmy święty czas Triduum Paschalnego, najważniejszy okres roku liturgicznego. Pochylenie się nad tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa oraz uświadomienie ceny miłości Boga do człowieka dają nam możność pogłębienia świadomości naszej wiary w Niego i nadziei zbawienia. Czas ten wymagał wiele wysiłku i prac, aby przygotować naszą świątynię. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przedświąteczne przygotowania – składam płynące z serca „Bóg zapłać”:

— naszym dekoratorkom oraz grupie obsługi ołtarza – za przygotowanie świątecznej dekoracji i zadbanie o estetykę prezbiterium;

— grupie Parafian zaangażowanych w obsługę bogatej liturgii tego okresu (tu pragnę podkreślić zaangażowanie naszych kandydatów do Bierzmowania) oraz osobom prowadzącym Nowennę do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale podczas adoracji.

Msza Św. w Waszej intencji w piątek o godz. 17:00.

*** Dziękuję także wszystkim Parafianom, którzy tak licznie uczestniczyli w liturgii Triduum. BÓG ZAPŁAĆ!!! Dzięki Wam tegoroczna miała szczególnie doniosły charakter.

*** Dziękuję za wielkoczwartkową pamięć i modlitwę w mojej intencji.

*** W poniedziałek przypada 13. rocznica Tragedii Smoleńskiej. Pamiętajmy w modlitwie o jej ofiarach.

*** W piątek (14.04) przypada Święto Chrztu Polski.

*** W sobotę Msza Św. ślubna o godz. 15:00. Z tej racji nie będzie Mszy Św. o godz. 17:00.

*** Za tydzień święto Miłosierdzia Bożego, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.

*** W okresie Wielkiego Postu została przeprowadzona zbiórka ofiar na zakup kwiatów do Bożego Grobu. Ich suma to kwota 716,82 zł. Wszystkim ofiarodawcom składam gorące podziękowanie za ofiarność.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W zakrystii można nabyć najnowszy numer „Gościa Extra” poświęcony znakom Męki Boga (cena: 14,00).

 

INTENCJE MSZALNE  09-16.04.2023 roku

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO    09.04.2023 roku     
10:00 PRO POPULO
11:30 + Paweł Woźniak (urodzinowa)
 

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy    10.04.2023 roku   13.roczn. Tragedii Smoleńskiej

8:30 O dar zdrowia dla żony
11:00 ++ Tadeusz, Leokadia, Kazimierz i Maria Samołowicz
Środa w oktawie Wielkanocy   12.04.2023 r.  .
17:00 + Władysław Żaczek (1. rocznica śmierci); ++ z Rodziny
 

Czwartek w oktawie Wielkanocy   13.04.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek w oktawie Wielkanocy   14.04.2023 r.  .

17:00 W intencji osób wspierających organizację Triduum Paschalnego i Świąt
 

Sobota w oktawie Wielkanocy   15.04.2023 r. 

15:00 Msza Św. ślubna
 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   16.04.2023 roku      NIEDZ.PARAF.

8:30 + Zbigniew Płocki (11. rocznica śmierci)
10:00 + Jerzy Dudkiewicz (37. rocznica śmierci)
11:30 ++ Andrzej (13. rocznica śmierci), Krystyna (8. rocznica śmierci), Mariusz, Zbigniew, Helena i Stanisław; ++ z Rodziny

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,42-47

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1,3-9

Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20,29

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: