Wigilia Paschalna – liturgia

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ’2023

MP – miejsce przewodniczenia    Cel. – celebrans  

 

*** KOMENTARZ 1 [20:25]. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu wyniesienie figury z grobu – gasimy światło.

*** KOMENTARZ 2 – w tym czasie wyjście (uroczyste środkiem kościoła). Ustawiamy się na wprost ołtarza w dwuszeregu – wspólny skłon głową. Kolejność: turyferarze, osoba z paschałem i tacką, celebrans [jeśli będą braki funkcyjnych ustawić stolik i pulpit obok ogniska – odpowiedzialny za przeniesienie do kościoła – ……………………………………..

*** Powitanie wiernych, poświęcenie ognia i paschału (paschał z prawej strony, mikrofon i rytuał – z lewej), zapalenie paschału (od świecy zapalonej od ognia – ……………………….) i nałożenie kadzidła do kadzielnicy.

*** Wejście do kościoła – procesja: turyferarze, celebrans z paschałem, . Zatrzymanie: przy wejściu; na wysokości tylnych ławek (świece zapala młodzież i daje odpalić wiernym); przy ołtarzu (Celebrans czeka na powrót asysty od wiernych). Paschał zostaje ustawiony na świeczniku. ZAPALAMY ŚWIATŁO!!!

*** Komentarz przed Orędziem – w tym czasie zasypanie kadzidła przy MP. Turyferarze ustawiają się przed ołtarzem.

*** Celebrans dochodzi do turyferarzy – okadzenie paschału oraz księgi.

*** Orędzie Paschalne.

*** Po zakończeniu komentarzgasimy świece. Turyferarze odchodzą do zakrystii – celebrans odchodzi na MP.

*** Wezwanie do modlitwy – celebrans {miejsce przewodniczenia}.

*** Liturgia słowa: komentarz – czytanie – psalm – modlitwa. Podejście osób czytających i śpiewających w czasie komentarza dwójkami po komentarzu; odejście – po modlitwie celebransa. Podczas 7. psalmu (H.Rybowicz) ustawiają się osoby do dzwonków i gongu.

*** Po 7. czytaniu i psalmie celebrans intonuje „Chwała” – dzwonki, gong, sygnaturka, dzwon. Marian Stawiarski zapala świece mszalne /!!!/ i procesyjne (???). Na ołtarzu zostają umieszczone kwiaty. Na krzyż nałożona zostaje czerwona stuła (nie krzyżujemy jej) [………………………].

*** Kolekta — Czytanie 8

*** Psalm („Zwycięzca śmierci”) – wykonuje ks. Janusz. Po śpiewie komentarz – w tym czasie zasypanie z miejsca przewodniczenia. Z celebransem idą tylko turyferarze /!!!/.

*** Ewangelia – błogosławieństwo Ewangeliarzem

*** Po homilii powrót za ołtarzem.

*** Opuszczamy punkty 37-44 (w tym litanię do Wszystkich Świętych) !!!

*** Po modlitwie komentarz (s.14) – funkcyjni odpalają świece od paschału i zanoszą je wiernym. ……………………… nalewa wodę do kociołka.

*** Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – pokropienie wodą święconą.

*** Po pokropieniu gasimy świece /!!!/ Nie ma „Credo”. Do lektorium podchodzi p.Małgorzata czytająca modlitwę wiernych.

*** Modlitwa wiernych. Po modlitwie komentarz.

*** Procesja z darami (kielich, ampułki, patena z hostią) [w tym czasie ………………………………rozkłada 2 korporały i ustawia mszał oraz mikrofon] – wspólny skłon głową.

*** Okadzenie ołtarza /?/

*** Liturgia eucharystyczna [I Modlitwa Eucharystyczna]

*** Na „Sanctus” wychodzą turyferarze.

*** Podczas Komunii na ołtarzu zostaje ustawiona figurka Chrystusa Zmartwychwstałego (od strony zakrystii).

*** Po Komunii modlitwa i ogłoszenia.

*** Wystawienie Najświętszego Sakramentu (klękamy przed ołtarzem) – okadzenie – wprowadzenie celebransa do procesji (nr 61).

*** Celebrans bierze krzyż i zwrócony do ludu śpiewa 3x „Zmartwychwstał z grobu Pan, alleluja”.

*** Celebrans przekazuje krzyż ……………………. i figurkę ……………… ……………………….

*** Celebrans wraca przed ołtarz i śpiewa: „Twoim zmartwychwstaniem Chryste, alleluja” (3x).

*** Rozpoczęcie procesji (3x) – „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Kolejność: krzyż, za nim figura Zmartwychwstałego, dzwonki, kadzidło, celebrans z Najświętszym Sakramentem – tzw. lud wierny.

*** Przy wejściu do kościoła intonujemy „Ciebie Boga wysławiamy”.

*** „Niebo i ziemia się cieszą…” – modlitwa – błogosławieństwo.

*** „Wesel się Królowo miła”

Dodaj komentarz: