Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 02.04.2023 roku

*** Przeżywamy Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej, będącą pamiątką uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień.  Z racji dzisiejszej uroczystości podczas każdej Mszy Św. poświęcenie palm. Natomiast suma parafialna rozpocznie się  poświęceniem palm i procesją wokół kościoła. Po Mszy Św. o godz. 11:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

*** Dziś obchodzimy 18. rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Dzisiaj kończymy zbiórkę ofiar na kwiaty do Bożego Grobu – można je składać do skarbony przy wyjściu z kościoła.

*** Przy głównym wejściu kościoła można nabyć świece wielkanocne (duża – 16 zł, mała – 8 zł), kartki świąteczne oraz dekoracje wielkanocne.

*** Serdecznie dziękuję uczniom klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu oraz ich Opiekunom za piękne palmy przekazane nam dla uświetnienia dzisiejszej uroczystości.

*** We wtorek (04.04) kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. (godz. 17:15).

*** W środę (05.04), o godz. 16:00, rozpoczynamy prace przy przygotowaniu dekoracji na ten czas – z tej racji w środę nie będzie Mszy Św.

*** Osoby, które podjęły się funkcji podczas liturgii Triduum Paschalnego zapraszam do skorzystania z aktualizowanych wpisów dotyczących poszczególnych dni – zakładka AKTUALNOŚCI [układ treści: liturgia, asysta, liturgia słowa].

*** Jednocześnie zapraszam i proszę o obecność wszystkich funkcyjnych na spotkaniach poprzedzających liturgię kolejnych dni Triduum: w Wielki Czwartek o godz. 12:00; w Wielki Piątek – po Drodze Krzyżowej; w Wielką Sobotę – o godz. 15:00.

TRIDUUM PASCHALNE:

** WIELKI CZWARTEK:

— Triduum Paschalne rozpoczniemy czwartkową Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00;

— Mszę rozpocznie uroczysta procesja do ołtarza, zakończy zaś przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy;

— Po zakończeniu liturgii zachęcam do wzięcia udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali, po czym adoracja do godz. 21:00, prowadzona przez wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej.

** WIELKI PIĄTEK:

— W tym dniu obowiązuje nas post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;

— Rozpoczęcie adoracji o godz. 8:00 [w gablocie i na stronie parafialnej zostały podane godziny czuwania dla poszczególnych ulic – mam nadzieję, że Pan Jezus nie będzie ani na chwilę sam;

— O godz. 15:00 (w godzinie konania Jezusa) zostanie odprawiona Droga Krzyżowa [przeprowadzona przez kandydatów do bierzmowania], po czym d. adoracji;

— O godz. 18:00 rozpocznie się Liturgia Wielkopiątkowa – w tym dniu (jako jedynym w roku kościelnym) nie odprawia się Mszy Św. Składa się ona z 3. części: liturgii słowa, adoracji krzyża i komunii św.

— Adoracja krzyża – według uznania Parafian: przez ucałowanie lub przyklęknięcie;

— Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.

** WIELKA SOBOTA:

— Obchód Wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 8:00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją według porządku zamieszczonego w gablocie;

— Podczas adoracji, o godz. 11:00, 12:00 i 14:30, odbędzie się obrzęd poświęcenia pokarmów wielkanocnych – złożone podczas nich produkty żywnościowe będą naszym „darem serca” dla najuboższych członków naszej wspólnoty – akcji patronuje Parafialny Zespół CARITAS;

— Adoracja mieszkańców naszej Parafii trwać będzie do godz. 20:10;

— O godz. 20:10 rozpocznie się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

WIGILIA PASCHALNA:

– Liturgia Wigilii Paschalnej, najważniejszej Mszy św. roku kościelnego, wprowadzająca nas w obchód Tajemnicy Zmartwychwstania, rozpocznie się o godz. 20:30 obrzędem poświęcenia ognia i paschału przed kościołem. Proszę o przyniesienie ze sobą na tę Mszę św. gromnic lub paschalików – istotnym elementem liturgii jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;

– Zakończy ją procesja rezurekcyjna.

– W związku z tym w Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie Mszy św. o godz. 8:30.

– Przypominam, że zgodnie z prawem liturgicznym w niedzielę osoby uczestniczące w Liturgii Wigilii Paschalnej mogą przyjąć po raz drugi Komunię św.

*** Począwszy od Wielkiego Piątku rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, trwającą do Niedzieli Miłosierdzia. W Wielki Piątek odbędzie się po zakończeniu liturgii, w Wielką Sobotę – o godz. 20:10, w Niedzielę   i Poniedziałek Wielkanocy – po mszy św. o godz. 10:00; w pozostałe dni po mszach św.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  02-09.04.2023 roku

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ   02.04.2023 roku     
  8:30 + Kazimierz Kiferling (2. rocznica śmierci)
10:00 ++ Józef (25. rocznica śmierci), Genowefa, Michalina i Katarzyna Skotniccy
11:30 ++ Janina (24. rocznica śmierci) i Franciszek (7. rocznica śmierci) Sęk;

++ Barbara i Adam Śliwa

 

Wielki Czwartek   06.04.2023 r.  .

18:00 Dziękczynna za dar kapłaństwa
 

Wielki Piątek   07.04.2023 r.  .

15:00 Droga Krzyżowa
18:00 Liturgia Wielkiego Piątku
 

Wielka Sobota   08.04.2023 r.  .

20:10 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
20:30 PRO POPULO
 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO    09.04.2023 roku     

10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Paweł Woźniak (urodzinowa)

 

PROCESJA I POŚWIĘCENIE PALM

EWANGELIA
Mt 21,1-11

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»”.

Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”.

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

„Hosanna Synowi Dawida.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach”.

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.

Oto słowo Pańskie.

 

LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 50,4-7

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Czytanie z księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

 

DRUGIE CZYTANIE
Flp 2,6-11

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Flp 2,8-9

Chwała Tobie, Królu wieków

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA

+ – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza

E. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namiestnik odpowiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyśmiany
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj, królu żydowski! E. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

Droga krzyżowa
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.

Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!. E. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eli, Eli, lema sabachthani? E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Po śmierci Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: