3. niedziela Wielkiego Postu 12.03.2023 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę Wielkiego Postu.

*** Rozpoczynamy dzisiaj zbiórkę ofiar na kwiaty do Bożego Grobu – można je składać do oznaczonej skarbony przy dawnym miejscu prasowym.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro (13.03) przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

*** Także jutro rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które przeprowadzi ks. Karol Diduszko, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu:

— Msze Św. o godz. 9:00 i 18:00;

— PONIEDZIAŁEK:

— okazja do spowiedzi w godz. 8:00-9:00 i 17:00-17:45;

— po Mszy Św. o godz. 9:00 odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— po Mszy Św. o godz. 18:00 nauka stanowa dla małżeństw.

— WTOREK:

— po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu;

— o godz. 17:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej;

— z racji rekolekcji nie odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

*** Zapraszam do udziału w liturgii Wielkiego Postu:

— Piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:30.

— Droga Krzyżowa w piątek po Mszy Św. (animowana chór „Maksymilianki”).

— Gorzkie Żale w niedzielę po sumie parafialnej

— Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

*** W sobotę (18.03) z racji spowiedzi wyjazdowej nie będzie Mszy Św.

*** Przy głównym wejściu kościoła można nabyć świece wielkanocne (duża – 16 zł, mała – 8 zł).

*** 31.03.2023 r. odbędzie się Droga Krzyżowa w oparciu o sceny z filmu „Pasja”. Osoby chcące animować to nabożeństwo proszę o zapis w zakrystii.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z zaproszeniem i szczegółami II Nocnej Drogi Krzyżowej organizowanej przez parafię św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [17-18.03.2023 r.];

— Z plakatem zapraszającym do skorzystania z nauk przedmałżeńskich w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [12-17.03.2023 r.];

— Z plakatem o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Legnickiej (w ostatniej ławce zostały umieszczone związane z tym ulotki).

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  12-19.03.2023 roku

3. niedziela Wielkiego Postu    12.03.2023 roku
8:30 ++ Marianna, Mieczysław i Benedykt Maciąg
10:00 ++ Ryszard Sołoducha, Zofia i Czesław Godlewscy
11:30 PRO POPULO
 

Poniedziałek   13.03.2023 r.  Rekolekcje – dzień spowiedzi św.

9:00 ………………………………………………………………………………………………
18:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek   14.03.2023 r.   Rekolekcje

9:00 ………………………………………………………………………………………………
18:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   15.03.2023 r. 

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   16.03.2023 r. 

17:00 + Marek Trzęsowski (10. rocznica śmierci)
 

Piątek   17.03.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

4. niedziela Wielkiego Postu    12.03.2023 roku       NIEDZ.PARAFIALNA

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 17,3–7

Woda wydobyta ze skały

Czytanie z Księgi Wyjścia

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?”.

Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”.

Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”.

Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: „Czy też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
PS 95,1-2.6-7ab.7c-9

Refren: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
Radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
Zegnijmy kolana przed Panem, które nas stworzył
Albowiem On jest naszym Bogiem,
A my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie stwardnieją wasze serca jak w Meriba,
Jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie mnie kusili wasi ojcowie,
Doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5,1–2.5–8

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni.

A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. J 4, 42.15

Chwała Tobie, Słowo Boże

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
J 4,5–42

Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba.

Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności.

Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami.

Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”.

Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?”

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”.

Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”.

A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: «Nie mam męża». Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”.

Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”.

Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.

Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”.
Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”.

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?”

Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”.

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: