2. niedziela Wielkiego Postu 05.03.2023 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po każdej Mszy Św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W miniony poniedziałek zostały zamontowane zabezpieczenia okien kotłowni w kościele. Składam płynące z serca podziękowanie p. Andrzejowi Rybowicz, który wykonał tę pracę.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca tradycyjna Msza Św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Pierwsze spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św. we wtorek o godz. 17:15.

*** W środę swoje święto obchodzą wszystkie Panie. Naszym Parafiankom składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia i radości w sercu oraz miłości Waszych najbliższych. Msza Św. w Waszej intencji zostanie odprawiona w środę o godz. 17:00.

*** Zapraszam do udziału w liturgii Wielkiego Postu:

— Piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:30.

— Droga Krzyżowa w piątek po Mszy Św. (animowane przez regionalną grupę Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej).

— Gorzkie Żale w niedzielę po sumie parafialnej

— Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

*** W piątek (10.03) rozpoczyna się nowenna do Św. Józefa.

*** 31.03.2023 r. odbędzie się Droga Krzyżowa w oparciu o sceny z filmu „Pasja”. Osoby chcące animować to nabożeństwo proszę o zapis w zakrystii.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 13-14.03.2023 r. Przeprowadzi je ks. Karol Diduszko, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Proszę o zgłaszanie osób chorych, chcących skorzystać   z okazji spowiedzi wielkopostnej.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z zaproszeniem i szczegółami II Nocnej Drogi Krzyżowej organizowanej przez parafię św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [17-18.03.2023 r.];

— Z plakatem zapraszającym do skorzystania z nauk przedmałżeńskich w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [12-17.03.2023 r.];

— Z plakatem o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Legnickiej (w ostatniej ławce zostały umieszczone związane z tym ulotki).

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Ratować człowieka czy klimat?” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o okolicznościach i znaczeniu pierwszego grzechu; o nadchodzącej potrzebie zmiany funkcjonowania naszych parafii; opostawie Kościoła wobec kobiet; o posłudze misjonarza z Boliwii, ks. Mariusza Graszka (w 10. rocznicę jego tragicznej śmierci); o śp. Stanisławie Grygiel; o bł. Wincentym Kadłubku; o obronie życia nienarodzonych w USA; o wizycie Joe Bidena w Warszawie. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach Środy Popielcowej; o pierwszym biskupie legnickim Tadeuszu Rybaku (w 6. rocznicę jego śmierci); o dniach skupienia dla opiekunów kręgów Apostolatu z diecezji w Ząbkowicach Śląskich; o sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Z dzisiejszego numeru „Gościa Niedzielnego” można dowiedzieć się m.in. tego, jak rozumieć karę Boską; warto także zapoznać się z katechezą o uczynku miłosierdzia „nieumiejętnych pouczać”.

 

INTENCJE MSZALNE  05-12.03.2023 roku

2. niedziela Wielkiego Postu    05.03.2023 roku
8:30 PRO POPULO
10:00 + Krystyna Kazimierczak (1. rocznica śmierci)
11:30 W intencji rodziny Pałka i Cerkanowicz –  dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski

i o Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

 

Poniedziałek   06.03.2023 r.  .

18:00 Msza Św. trzeźwościowa
 

Środa    08.03.2023 r.  .Dzień Kobiet

17:00 W intencji wszystkich Parafianek w dniu ich święta
 

Czwartek   09.03.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   10.03.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   11.03.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

3. niedziela Wielkiego Postu    12.03.2023 roku

8:30 ++ Marianna, Mieczysław i Benedykt Maciąg
10:00 ++ Ryszard Sołoducha, Zofia i Czesław Godlewscy
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22

Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a
by ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmiertelność przez Ewangelię.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 17,7

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Mt 17,1–9

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: