1. niedziela Wielkiego Postu 26.02.2023 roku

*** Przeżywamy 1. niedzielę Wielkiego Postu.

*** Po każdej Mszy Św., na prośbę Biskupa Legnickiego, zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla potrzebujących na Ukrainie.

*** Po Mszy Św. o godz. 10:00 zapraszam na krótkie spotkanie Rodziców dzieci rocznicowych. Spotkanie odbędzie się w zakrystii.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— sobota (04.03) — Św. Kazimierza, królewicza (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00 (w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu);

— W sobotę, w godzinach rannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem.

— Sobotnia popołudniowa Msza Św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00.

*** Zapraszam do udziału w liturgii Wielkiego Postu:

— Droga Krzyżowa w piątek po Mszy Św. (animowane przez Rycerstwo Niepokalanej).

— Gorzkie Żale w niedzielę po sumie parafialnej (za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

*** W czwartek (02.03) kolejne spotkanie z kandydatami do Bierzmowania rocznika 1-2, na które zapraszam także Rodziców. Spotkanie rozpoczyna Msza Św.

*** Za tydzień po każdej Mszy Św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 13-14.03.2023 r. Przeprowadzi je ks. Karol Diduszko, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Proszę o zgłaszanie osób chorych, chcących skorzystać z okazji spowiedzi wielkipostnej.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z plakatem dotyczącym ogólnopolskiej krucjaty modlitewnej „40 Dni dla Życia”;

— Z zaproszeniem i szczegółami II Nocnej Drogi Krzyżowej organizowanej przez parafię św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [17-18.03.2023 r.];

— Z plakatem zapraszającym do skorzystania z nauk przedmałżeńskich w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [12-17.03.2023 r.];

— Z plakatem o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Legnickiej (w ostatniej ławce zostały umieszczone związane z tym ulotki).

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  26.02-05.03.2023 roku

1. niedziela Wielkiego Postu    26.02.2023 roku
8:30 + kapłan
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Izabela Mirek (1. rocznica śmierci), Edward Czerwiński; ++ z Rodziny Czerwińskich
 

Wtorek    28.02.2023 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    01.03.2023 r.  .Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

17:00 + Stanisław Mieczysław Miętek (30. dzień po pogrzebie)
 

Czwartek   02.03.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   03.03.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   04.03.2023 r.  Św. Kazimierza królewicza

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

2. niedziela Wielkiego Postu    05.03.2023 roku

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 + Krystyna Kazimierczak (1. rocznica śmierci)
11:30 W intencji rodziny Pałka i Cerkanowicz –  dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski i o Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 2,7–9;3,1–7

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«”.

Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli«”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51,3–4.5–6a.12–13.14 i 17

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże,
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5,12.17–19
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficiej spłynęła łaska

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Mt 4,1–11

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”.

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: