7. niedziela zwykła 19.02.023 roku

*** Przeżywamy 7. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. W Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

*** Po każdej Mszy Św., na prośbę Biskupa Legnickiego, zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (22.02) — Środa Popielcowa

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W piątek od godz. 16:30 adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgią Środy Popielcowej (22.02) wkraczamy w czas Wielkiego Postu:

— Msza Św. z posypaniem głów popiołem o godz. 18:00.

— Droga Krzyżowa w piątek po Mszy Św.

— Gorzkie Żale w niedzielę po sumie parafialnej.

*** Za tydzień zapraszam na krótkie spotkanie Rodziców dzieci rocznicowych. Spotkanie odbędzie się w zakrystii.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 13-14.03.2023 r. Przeprowadzi je ks. Karol Diduszko, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.

*** Za tydzień po każdej Mszy Św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z plakatem dotyczącym ogólnopolskiej krucjaty modlitewnej „40 Dni dla Życia”;

— Z zaproszeniem i szczegółami II Nocnej Drogi Krzyżowej organizowanej przez parafię św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [17-18.03.2023 r.];

— Z plakatem zapraszającym do skorzystania z nauk przedmałżeńskich w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [12-17.03.2023 r.];

— Z plakatem o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Legnickiej (w ostatniej ławce zostały umieszczone związane z tym ulotki).

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Zjednoczeni w dramacie” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o pomocy Jasnej Góry dla Ukrainy; o podwojeniu liczby samobójstw wśród nastolatków; czy wystarczy być dobrym człowiekiem, aby dostać się do nieba?: o działalności ośrodka leczenia uzależnień „San Damiano” w Chęcinach; o tym, jak wiele oczekiwań kierują dzieci w stronę swoich rodziców; o 7 sposobach na święty (s)pokój, obiecany nam przez Chrystusa; o randze zbliżających się wyborów. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o rekolekcjach powołaniowych w Domu Słowa w Legnicy; o 12. modlitewnej sztafecie 40 Dni dla Życia, organizowanej przez KSM diecezji legnickiej; o odwiedzinach w legnickim Domu Słowa młodzieży ze szkoły podstawowej w Spalonej. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiejszy numer „Gościa Niedzielnego” wprowadza w zaczynający się w najbliższą środę Wielki Post. Warto przeczytać m.in. o tym, skąd się wziął i jaką treść kryje w sobie zwyczaj posypywania głów popiołem oraz jak poszczono w czasach Jezusa.

 

INTENCJE MSZALNE  19-26.02.2023 roku

7. niedziela zwykła    19.02.2023 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ z rodziny i przyjaciół*
10:00 PRO POPULO
11:30 O Boże błogosławieństwo dla Marysi (2. rocznica urodzin) i Lenki (2. miesiąc życia)
 

Wtorek    21.02.2023 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    22.02.2023 r.  .Środa  Popielcowa

18:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   23.02.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   24.02.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   25.02.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

1. niedziela Wielkiego Postu    26.02.2023 roku

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Izabela Mirek (1. rocznica śmierci), Edward Czerwiński; ++ z Rodziny Czerwińskich

PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19,1-2.17-18

Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3,16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”.

Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 2,5

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 5,38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: