6. niedziela zwykła 12.02.2023 roku

*** Przeżywamy 6. niedzielę zwykłą.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (14.02) — Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Dzieciom i młodzieży, która rozpoczęły czas ferii zimowych życzę owocnego i pełnego radości przeżycia najbliższych 2. tygodni.

*** We wtorek przypadają tradycyjne walentynki. Wszystkim zakochanym życzę pięknej miłości umocnionej Bożym błogosławieństwem.

*** W piątek od godz. 16:30 adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** W tym dniu swoje święto patronalne obchodzi biskup senior Zbigniew Kiernikowski. Pamiętajmy o Solenizancie w naszych modlitwach.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 13-14.03.2023 r. Przeprowadzi je ks. Karol Diduszko, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z plakatem dotyczącym ogólnopolskiej krucjaty modlitewnej „40 Dni dla Życia”;

— Z zaproszeniem i szczegółami II Nocnej Drogi Krzyżowej organizowanej przez parafię św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [17-18.03.2023 r.];

— Z plakatem zapraszającym do skorzystania z nauk przedmałżeńskich w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie [12-17.03.2023 r.]

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Cierpienie otwiera nam oczy” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o wielu wymiarach wizyty duszpasterskiej; o problemach Kościoła w Niemczech [diecezja Limburg]; o historiach Bożego prowadzenia w miłości; o wielkiej roli umiejętności odczuwania wdzięczności każdego dnia; o badaniach pochodzenia najstarszych populacji zamieszkujących obecną Polskę; o dramatach związanych z najazdem wojsk sowieckich 17.09.1939 r. i rozpoczętym procesie depolonizacji wschodnich terenów Rzeczypospolitej; o dyskusji nt gender w Kościele katolickim w Szkocji. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o odnowieniu swoich ślubów przez osoby konsekrowane w legnickiej katedrze; o 17. rocznicy konsekracji bp. Andrzeja Siemieniewskiego; o spotkaniu bp. Andrzeja Siemieniewskiego z klerykami roku propedeutycznego; o spotkaniu diecezjalnych doradców życia rodzinnego w legnickim Domu Słowa; o obchodach rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Legnicy; o kolejnej męskiej wyprawie w góry w ramach Dobrego Rozpoznania Powołania. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Z dzisiejszego numeru „Gościa Niedzielnego” można dowiedzieć się m.in., dlaczego sanktuarium w Lourdes stało się miejscem szczególnym dla chorych oraz jak rozmawiać z dziećmi, które chcą się wypisać z religii.

 

 INTENCJE MSZALNE  12-19.02.2023 roku

6. niedziela zwykła    12.02.2023 roku  
8:30 O dar zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żony Anny (urodzinowa)
10:00 PRO POPULO
11:30 PRO POPULO
 

Wtorek    14.02.2023 r.  .Św. Cyryla i Metodego

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    15.02.2023 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   16.02.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   17.02.2023 r. 

17:00 + ks. Czesław Misiewicz (2. rocznica śmierci)
 

Sobota   18.02.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

7. niedziela zwykła    19.02.2023 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Wymagająca wolność człowieka

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 15,15-20

Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane.

Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko.

Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka.

Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Czyń dobrze swojemu słudze,
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy,
abym podziwiał Twoje prawo.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem.

DRUGIE CZYTANIE

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 2,6-10

Bracia:

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,63b.68b

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,17-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze pieklą ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy-łup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: