5. niedziela zwykła 05.02.2023 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po sumie parafialnej odbędzie się ostatnie spotkanie organizacyjne z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (06.02) — Św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

— piątek (10.02) — Św. Scholastyki

— sobota (11.02) — NMP z Lourdes

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie dziękuję p. Eugeniuszowi i p. Tadeuszowi za pomoc w przerzuceniu opału do kotłowni oraz grupie obsługi ołtarza za przygotowanie okresowego wystroju ołtarza. Msza Św. w Waszej intencji odbędzie się w środę (08.02) o godz. 17:00.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, Msza Św. trzeźwościowa. Serdecznie zapraszam członków regionalnej grupy Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej oraz osoby zainteresowane modlitwą o trzeźwość narodu.

*** W czwartek (09.02) kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania rocznika 1- Przypominam – spotkanie rozpoczyna Msza Św.

*** W piątek od godz. 16:30 adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** W sobotę (11.02) przypada wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Serdecznie zapraszam do udziału w Eucharystii.

*** W trakcie nadchodzącego Wielkiego Postu, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej organizuje ogólnopolską krucjatę modlitewną „40 dni dla Życia”. Polega ona na zapewnieniu nieprzerwanego ciągu modlitewnego w intencji Życia od Środy Popielcowej (22.02) do Niedzieli Palmowej (02.04)   przez zadeklarowanie chociażby po jednej godzinie przez chętnych wiernych. Zachęcamy już teraz do zapisów – dane kontaktowe są podane na plakacie   w gablocie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.40dni.ksm.legnica.pl.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie – z zaproszeniem do udziału w spotkaniu dla małżeństw w legnickim Domu Słowa.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Gdy dziecko nie chce chodzić na religię” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o procedurze „stwierdzenia nieważności” małżeństwa; o apokryfach; o biskupie nominacie diecezji gliwickiej, ks. Sławomirze Oder; o papieskiej pielgrzymce do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego; o potrzebie dokonania aktu sprawiedliwości po II wojnie światowej; o uroczystościach 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o nieszporach ekumenicznych w katedrze legnickiej; o uroczystości odpustowej w Polkowicach; o odwiedzinach bp Andrzeja Siemieniewskiego w żydowskim przedpogrzebowym domu modlitwy; o podsumowaniu rocznej działalności przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Lubinie; o modlitewnej akcji „40 Dni dla Życia”. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] szczególnie polecam artykuł o różnych formach życia konsekrowanego.

 

 INTENCJE MSZALNE  05-13.02.2023 roku

5. niedziela zwykła    05.02.2023 roku  
8:30 + Zbigniew; ++ z Rodziny Pasternak i Jankowskich
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Henryk (4. rocznica śmierci) i Grzegorz Rutka; ++ Rodzice i Teściowie;

+ Jan Hałajko (urodzinowa)

 

Poniedziałek   06.02.2023 r.  .Św. Pawła Miki i Towarzyszy

18:00 ++ krewni i przyjaciele – o radość wieczną
 

Wtorek    07.02.2023 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    08.02.2023 r.  .

17:00 W intencji Eugeniusza Majcher i Tadeusza Kasztelan oraz grupy obsługi ołtarza – o Boże błogosławieństwo
 

Czwartek   09.02.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   10.02.2023 r.  Św. Scholastyki

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   11.02.2023 r.  NMP z Lourdes

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

6. niedziela zwykła    12.02.2023 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30

PIERWSZE CZYTANIE

Światło dobrych uczynków

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 58,7–10

To mówi Pan:

Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków.

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”.

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i na­karmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 112,4–5. 6–7.8a i 9

Refren: Wschodzi w ciemnościachjak światło dla prawych.

On wschodzi w ciemnościachjak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi,
który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

DRUGIE CZYTANIE

Nauczanie świętego Pawła

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 2,1–5

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością, dawać wam świadectwo Boże. Postanowi­łem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazy­waniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mą­drości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8,12b

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,13–16

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzu­cenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto po­łożone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: