4. niedziela zwykła 29.01.2023 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę zwykłą – Dzień Pomocy Chorym na Trąd.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (31.01) — Św. Jana Bosko, prezbitera

— czwartek (02.02) — Ofiarowanie Pańskie (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W czwartek (02.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. W Polsce kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd, wystawiania żłóbków i choinek. W tym dniu Kościół obchodzi również Dzień Życia Konsekrowanego. Msza Św. w tym dniu o godz. 18:00.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00 (równolegle odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu);

— W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Popołudniowa Msza Św. ze zmianą tajemnic różańcowych (sobota) o godz. 17:00.

*** Za tydzień, po sumie parafialnej, ostatnie spotkanie organizacyjne z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

*** W trakcie nadchodzącego Wielkiego Postu, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej organizuje ogólnopolską krucjatę modlitewną „40 dni dla Życia”. Polega ona na zapewnieniu nieprzerwanego ciągu modlitewnego w intencji Życia od Środy Popielcowej (22.02) do Niedzieli Palmowej (02.04)   przez zadeklarowanie chociażby po jednej godzinie przez chętnych wiernych. Zachęcamy już teraz do zapisów – dane kontaktowe są podane na plakacie  w gablocie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.40dni.ksm.legnica.pl.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Starość nie może być samotna” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” i dodatkiem specjalnym: „Dziennikarze bronią papieża” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o różnych odcieniach samotności; o istocie święta Ofiarowania Pańskiego; o apostazji – jej przyczynach; o kandydatce na ołtarze – Marii del Carmen Hermandez. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o noworoczno-opłatkowym spotkaniu samorządowców z terenu diecezji w Legnicy; o spotkaniach kolędowych w Legnicy i Polkowicach; o diecezjalnym etapie Olimpiady Teologii Katolickiej dla uczniów szkół średnich; o jubileuszu 15-lecia istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim; o Festiwalu Trzech Kultur w Krzeszowie. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] ważny dodatek zawierający fakty świadczące o zdecydowanej walce Jana Pawła II z nadużyciami w Kościele i pokazujący bezpodstawność stawianych Mu zarzutów.

 

 INTENCJE MSZALNE  29.01-05.02.2023 roku

4. niedziela zwykła    29.01.2023 roku  
8:30 W intencji Bogu wiadomej
10:00 + Mariusz Pałka (17. rocznica śmierci); ++ z Rodziny Pałka i Cerkanowicz
11:30 PRO POPULO
 

Wtorek    31.01.2023 r.  .Św. Jana Bosko

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    01.02.2023 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   02.02.2023 r.  Ofiarowanie Pańskie

18:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   03.02.2023 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   04.02.2023 r. 

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

5. niedziela zwykła    05.02.2023 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Henryk (4. rocznica śmierci) i Grzegorz Rutka; ++ Rodzice i Teściowie; + Jan Hałajko (urodzinowa)

PIERWSZE CZYTANIE

Szukajcie pokory

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

So 2,3; 3,12–13

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146,6c–7.8–9a.9bc–10

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych;
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg wybrał wzgardzonych

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 1,26–31

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga.

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, „w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5,12a

Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Błogosławieni ubodzy duchem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,1–12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje ustai nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: