2. niedziela zwykła 15.01.2023 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj odbędzie się jubileuszowa, odsłona Parafialnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Serdecznie witam wszystkich wykonawców i dziękuję za zaszczycenie nas swoją obecnością. Z racji koncertu Msze Św. dzisiaj o godz. 8:30 i 10:00. Po koncercie wykonawców zapraszam do świetlicy na przygotowany poczęstunek.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (17.01) — Św. Antoniego, opata

— czwartek (19.01) — Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

— sobota (21.01) — Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W najbliższą środę rozpoczynamy Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

*** Trwa tegoroczna wizyta duszpasterska:

— jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej;

— rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30  [w porządku uwzględnionym w harmonogramie];

— w tym czasie msze św. od wtorku do piątku o godz. 9:00, w soboty o godz. 10:00;

— harmonogram wizyty duszpasterskiej został opracowany w oparciu o złożone przez Państwo zaproszenia – dotyczy tylko tych osób/rodzin;

— w przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, proszę w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy;

— osoby/rodziny, które z różnych powodów zrezygnowały z tradycyjnej formuły kolędy zapraszam (wzorem roku ubiegłego) na kolędowe spotkanie w kościele w sobotę (21.01) o godz. 17:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 17.01.2023 r. (wtorek) — ul. Skalnicza (nr 10,12,8,6,11,17,5,1,2), ul. Lipowa, ul. Moniuszki, ul. Zamkowa 5 [15:30]

— 18.01.2023 r. (środa) — ul. Leśna 41-26 (nr 38A,38B,40,39,37,33,31,29,28,34A) [15:30]

— 19.01.2023 r. (czwartek) — ul. Żołnierska, zgłoszenia indywidualne [15:30]

— 21.01.2023 r. (sobota) — zbiorowa Msza Św. kolędowa [17:00]

*** W piątek (20.01) od godz. 16:30 rozpoczynamy demontaż dekoracji świątecznej. Proszę o pomoc szczególnie mężczyzn.

*** Za tydzień po każdej Mszy Św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W trakcie nadchodzącego Wielkiego Postu, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej organizuje ogólnopolską krucjatę modlitewną „40 dni dla Życie”. Polega ona na zapewnieniu nieprzerwanego ciągu modlitewnego w intencji Życia od Środy Popielcowej (22.02) do Niedzieli Palmowej (02.04) przez zadeklarowanie chociażby po jednej godzinie przez chętnych wiernych. Zachęcamy już teraz do zapisów – dane kontaktowe są podane na plakacie w gablocie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.40dni.ksm.legnica.pl.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  15-22.01.2023 roku

2. niedziela zwykła    15.01.2023 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Rodzice: Anna i Franciszek Misiurka; ++ Rodzeństwo; ++ Teściowie: Jadwiga i Jan Łabno
10:00 ++ Sabina (1. rocznica śmierci) i Kazimierz (26. rocznica śmierci) Kołodziejczak
 

Wtorek    17.01.2023 r.  .Św. Antoniego

9:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    18.01.2023 r.  .

9:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   19.01.2023 r.  Św. Józefa Sebastiana Pelczara

9:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   14.01.2023 r.  Św. Agnieszki

17:00 W intencji osób/rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej
 

3. niedziela zwykła    22.01.2023 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 + Olga Mikłaszewicz (30. dzień po pogrzebie)
11:30 + Jerzy Skowron; ++ z Rodziny Skowron, Karlińskich i Czajbuckich

PIERWSZE CZYTANIE

Sługa Boży światłością całej ziemi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 49,3.5-6

Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”.

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE CZYTANIE

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Początek Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 1,1-3

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1,14.12b

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Duch Święty spoczął na Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,29-34

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym».

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: