Chrzest Pański 08.01.2023 roku

*** Przeżywamy święto Chrztu Pańskiego, kończący liturgiczny obchód Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczynamy okres zwykły w ciągu roku.

*** Dzisiaj o godz. 15:00 rozpocznie się w świetlicy parafialne spotkanie opłatkowe, na które serdecznie zapraszam grupy i wspólnoty parafialne.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa tegoroczna wizyta duszpasterska:

— jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej;

— rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00 [w porządku uwzględnionym w harmonogramie];

— w tym czasie msze św. od wtorku do piątku o godz. 8:00, w soboty o godz. 10:00;

— harmonogram wizyty duszpasterskiej został opracowany w oparciu o złożone przez Państwo zaproszenia – dotyczy tylko tych osób/rodzin;

— w przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, proszę w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy;

— osoby/rodziny, które z różnych powodów zrezygnowały z tradycyjnej formuły kolędy zapraszam (wzorem roku ubiegłego) na kolędowe spotkanie w kościele w sobotę (21.01) o godz. 17:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 10.01.2023 r. (wtorek) — ul. Leśna 9-25a [15:30]

— 11.01.2023 r. (środa) — ul. Górna 1a-7a, ul. Kościuszki 7b-24 (bez nr 11) [15:30]

— 12.01.2023 r. (czwartek) — ul. Krótka, ul. Fortowa, ul. Groblowa [15:30]

— 13.01.2023 r. (piątek) — Al. Niepodległości 2b, ul. Stawowa 14a/1, ul. Leśna 61a-52 (od końca), ul. Rzeczna, Al. Niepodległości 27, 26, 21, 22, 22a [15:30]

— 14.01.2023 r. (sobota) — ul. Chopina, ul. Ogrodowa, ul. Energetyczna, ul. Kościuszki 11, ul. Zamkowa 1-6a (bez nr 5) [14:00]

*** Za tydzień odbędzie się jubileuszowa, 1o. odsłona Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek. Z racji koncertu msze św. za tydzień o godz. 8:30 i 10:00. Po koncercie wszystkich wykonawców zapraszam na poczęstunek do świetlicy.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie i do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  08-15.01.2023 roku

Niedziela   08.01.2023 roku     Święto Chrztu Pańskiego
8:30 PRO POPULO
10:00 W intencji Bogu wiadomej
11:30 W intencji Rodziny Skowron – o Boże błogosławieństwo
 

Wtorek    10.01.2023 r.  .

8:00 W intencji osób/rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy /2/
 

Środa    11.01.2023 r.  .

8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   12.01.2023 r. 

8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek  13.01.2023 r. 

8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   14.01.2023 r. 

10:00 ………………………………………………………………………………………………
 

2 niedziela zwykła    15.01.2023 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ++ Sabina (2. rocznica śmierci) i Kazimierz (26. rocznica śmierci) Kołodziejczak

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Mt 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:

„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”

Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: