Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2023 roku

*** Przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Pokoju, kończący oktawę Narodzenia Pańskiego. Dzisiaj msze św. o godz. 10:00 i 11:30.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Naszym Parafianom oraz Gościom życzę na nowy rok 2023 obfitości łask Bożych, ludzkiej życzliwości i zrozumienia oraz spełnienia tego wszystkiego, co stanowi o przeżywanym na co dzień ludzkim szczęściu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (02.01) — Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

— piątek (06.01) — Objawienie Pańskie (uroczystość)

— niedziela (08.01) — Chrzest Pański (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W piątek (06.01) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – 3. Króli. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy tegoroczną wizytę duszpasterską:

— jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej;

— rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00 [w porządku uwzględnionym w harmonogramie];

— w tym czasie msze św. od wtorku do piątku (za wyjątkiem 16.01) o godz. 8:00, w soboty o godz. 10:00;

harmonogram wizyty duszpasterskiej został opracowany w oparciu o złożone przez Państwo zaproszenia – dotyczy tylko tych osób/rodzin;

— w przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, proszę w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy;

— osoby/rodziny, które z różnych powodów zrezygnowały z tradycyjnej formuły kolędy zapraszam (wzorem roku ubiegłego) na kolędowe spotkanie w kościele w sobotę (21.01) o godz. 17:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 03.01.2023 r. (wtorek) — ul. Bema, Aleja Niepodległości 9-20 [15:30]

— 04.01.2023 r. (środa) — Aleja Niepodległości 1-8b (bez nr 2B), ul. Prusa [15:30]

— 05.01.2023 r. (czwartek) — ul. Leśna 51f-42 (od końca) [15:30]

— 07.01.2023 r. (sobota) — ul. Stawowa (kolejność: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 17a ,7a ,11 ,7 ,8 ,9 ,10 ) [14:00]

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 8:30;

— Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 10:00;

— Próba scholi o godz. 11:00.

*** Parafialne Spotkanie Opłatkowe odbędzie się w niedzielę 08.01.2023 roku o godz. 15:00 w świetlicy.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w Parafialnym Koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w niedzielę (15.01.2023 r.) po mszy św. o godz. 10:00. Wykonawców proszę o zapisy w zakrystii lub drogą elektroniczną (janbarx@gmail.com).

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  01-08.01.2023 roku

Niedziela   01.01.2023 roku     Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 PRO POPULO
 

Wtorek    03.01.2023 r.  .

8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    04.01.2023 r.  .

8:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   05.01.2023 r. 

8:00 ++ Eleonora i Kazimierz (rocznice śmierci); + Ryszarda; ++ z Rodziny*
 

Piątek   06.01.2023 roku     Objawienie Pańskie

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   07.01.2023 r. 

10:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Niedziela   08.01.2023 roku     Święto Chrztu Pańskiego

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb

Lb 6,22-27

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:

„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:

«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».

Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 67,2-3,5 i 8

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie,
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Ga 4,4-7

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 1,1-2

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: