Narodzenie Pańskie 25.12.2022 roku

*** Przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego.

*** Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzę błogosławionych, pełnych ciepła i rodzinnej radości Świąt. Niech to będzie czas, który pozostawi trwały i piękny ślad w przeżywaniu skomplikowanej codzienności naszego życia.

*** Msze Święte w czasie świątecznym będą sprawowane w następującym porządku:

— dzisiaj – godz. 10:00 i 11:30;

— 26.12.2022 r. – godz. 8:30 i 11:00.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (26.12) — Św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— wtorek (27.12) — Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— środa (28.12) — Świętych Młodzianków (święto)

— piątek (30.12) — Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” grupie Parafian (w tym grupie dziecięco-młodzieżowej), grupie dekoratorskiej i grupie obsługi ołtarza, które przygotowały świąteczną dekorację prezbiterium oraz przygotowały naszą świątynię na obchód świątecznego czasu.

*** W piątek przypada święto Świętej Rodziny. Od godz. 16:30 adoracja Jezusa w żłóbku. Podczas Mszy Św. o godz. 17:00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwo małżonków.

*** W sobotę (31.12) zapraszam do udziału w Eucharystii i nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym na zakończenie roku kalendarzowego (godz. 17:00).

*** W przyszłą niedzielę (uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) Msze Św. o godz. 10:00 i 11:30.

*** Wizyta duszpasterska’2023 rozpocznie się 03.01.2023 roku. Jej porządek zostanie podany po świętach.

*** Parafialne Spotkanie Opłatkowe odbędzie się w niedzielę 08.01.2023 roku o godz. 15:00 w świetlicy.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w Parafialnym Koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w niedzielę (15.01.2023 r.) po mszy św. o godz. 10:00. Wykonawców proszę o zapisy w zakrystii lub drogą elektroniczną (janbarx@gmail.com).

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Olga Mikłaszewicz. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  25-31.12.2022 roku

Niedziela   25.12.2022 roku     Narodzenie Pańskie
10:00 PRO POPULO
11:30 + Wanda Pobojewska; ++ z Rodziny Pobojewskich, Cerkanowicz i Pałka
 

Poniedziałek    26.12.2022 roku     Św. Szczepana

8:30 ++ z Rodziny i Przyjaciół*
11:00 + Paweł Woźniak; + Wiesław Głowacki
 

Wtorek   27.12.2022 roku     Św. Jana Apostoła i Ewangelisty

17:00 rez. …………………………………………………………………………………………
 

Środa  28.12.2022 roku     Świętych Młodzianków

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   29.12.2022 roku    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   30.12.2022 roku     Świętej Rodziny

17:00 O powrót do ślubowanej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej w małżeństwach bliskich ofiarodawcy.
 

Sobota   31.12.2022 roku    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Niedziela   01.01.2023 roku     Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

Msza w nocy

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 9,1-3.5-6
Syn został nam dany

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według prawdy.

 

DRUGIE CZYTANIE
Tt 2,11-14

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 2,10-11

Alleluja, alleluja, alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA
Łk 2,1-14

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Msza w dzień

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 52,7-10

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
„Twój Bóg zaczął królować”.
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
razem wznoszą okrzyki radosne,
bo oglądają na własne oczy
powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud,
odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte
na oczach wszystkich narodów;
I wszystkie krańce ziemi zobaczą
zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana i Króla się radujcie.

 

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 1,1-6

Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?” I znowu: „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA
J 1,1-18

Słowo stało się ciałem

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: