4. niedziela Adwentu 18.12.2022 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę AdwentuNIEDZIELĘ PARAFIALNĄ. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W miniony poniedziałek przeżywaliśmy czas spowiedzi adwentowej. Serdecznie dziękuję posługującym w konfesjonale kapłanom oraz Parafianom, którzy skorzystali w możliwości duchowego przygotowania na zbliżające się święta.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki. Składam serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które podjęły się obsługi akcji.

*** W tym tygodniu kończymy tegoroczne msze św. roratnie. Serdecznie zapraszam na nie w środę, czwartek i piątek – o godz. 17:00. Jednocześnie dziękuję wszystkim ich uczestnikom – szczególnie (może nielicznej, ale bardzo kreatywnej) grupie dzieci i młodzieży.

*** We wtorek (20.12) od godz. 16:00 rozpoczynamy montaż dekoracji świątecznej.

*** W sobotę, podczas popołudniowych Wigilii w naszych rodzinach, wkroczymy w świętowanie Tajemnicy Narodzin Syna Człowieczego. Zwieńczeniem tego wieczoru będzie Pasterka [podobnie jak rok temu o godz. 22:00], na którą serdecznie zapraszam.

*** Zachęcam do pielęgnowania tradycji wigilijnych – rozpoczęcie wieczerzy modlitwą, dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd. Dla ułatwienia na stronie parafialnej (w zakładce „Aktualności”) został umieszczony obrzęd Wieczerzy Wigilijnej.

*** Msze św. w czasie świątecznym będą sprawowane w następującym porządku: 25.12.2022 r. – godz. 10:00 i 11:30; 26.12.2022 r. – godz. 8:30 i 11:00.

*** Parafialne Spotkanie Opłatkowe odbędzie się w niedzielę 08.01.2023 roku o godz. 15:00 w świetlicy.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w Parafialnym Koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w niedzielę (15.01.2023 r.) po mszy św. o godz. 10:00. Wykonawców proszę o zapisy w zakrystii lub drogą elektroniczną (janbarx@gmail.com).

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Wszystkim Drogim Parafianom i Szanownym Gościom, dziękując za obecność, życzę błogosławionej niedzieli, obfitującego w łaski Boże i zdrowie tygodnia  i zapraszam do czynnego udziału w życiu naszej wspólnoty parafialnej.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Nie przegapić Boga” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” i śpiewnikiem kolędowym – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o tym, co się dzieje, gdy sakramenty stają się dla kogoś jedynie tradycją; o wielkim zainteresowaniu młodych wyjazdem do Lizbony na ŚDM; o programie Rodzina-Rodzinie, realizowanym przez Caritas Polska we współpracy z Caritas-Spes. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o barbórkowych obchodach w Lubinie; o gali wręczenia nagród w konkursie Wolontariusz Roku 2022 Powiatu Bolesławieckiego; o diecezjalnych adwentowych akcjach charytatywnych na rzecz miejsc i instytucji, służących na co dzień innym swoją pomocą; o jubileuszu Radia Plus; o rozpoczęciu prac przy głównym ołtarzu w bazylice jeleniogórskiej. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] bardzo przydatny dodatek – „Modlitwa przed wieczerzą wigiljną”. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z instrukcją samodzielnego złożenia aniołka; opowieścią, jak powstają opłatki u sióstr benedyktynek sakramentek i o tym, co prowadziło Mędrców do Betlejem i czy była to gwiazda [niestety, z przyczyn zewnętrznych cena ta wzrasta do 7 zł].

 

INTENCJE MSZALNE  18-25.12.2022 roku

4. niedziela Adwentu   18.12.2022 roku     Niedz. Parafialna   
8:30 + Natalia Rybicka (od Żywego Różańca)
10:00 PRO POPULO
11:30 + Krzysztof Bisiak (1. rocznica śmierci)
 

Środa   21.12.2022 r. 

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek    22.12.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    23.12.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   24.12.2022 r. 

22:00 PRO POPULO
 

Niedziela   25.12.2022 roku     Narodzenie Pańskie

10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Wanda Pobojewska; ++ z Rodziny Pobojewskich, Cerkanowicz i Pałka

PIERWSZE CZYTANIE

Panna pocznie i porodzi Syna

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 7,10-14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: ”Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz odpowiedział: ”Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: ”Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 24,1-2,3-4,5-6

Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 1,1-7

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 1,18-24

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 1,18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: