3. niedziela Adwentu 11.12.2022 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

*** Po sumie parafialnej odbędzie się spotkanie z Rodzicami dzieci I-komunijnych.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (13.12) — Św. Łucji, dziewicy i męczennicy

— środa (14.12) — Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki (do których został dołączony „Adwentowy List do Parafian”). Składam serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które podjęły się obsługi akcji.

*** Dziękując grupie dzieci i młodzieży oraz osobom dorosłym, uczestniczącym w roratach, serdecznie zapraszam na nie w tym tygodniu: w poniedziałek, środę, czwartek i piątek o godz. 17:00. We wtorek i w sobotę (z racji spowiedzi wyjazdowych) mszy św. nie będzie.

*** Jutro zapraszam do skorzystania ze spowiedzi przedświątecznej. Spowiedź odbędzie się w godz. 8:00-9:00 i 16:00-16:45. Po każdej turze spowiedzi zostanie odprawiona msza św.

*** W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:30.

*** Od soboty rozpoczynamy 2. część Adwentu – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

*** W przyszłym tygodniu, we wtorek (20.12) od godz. 16:00 rozpoczynamy montaż dekoracji świątecznej. Panów mogących pomóc w montażu (i demontażu !!!) dekoracji proszę o zgłoszenia w zakrystii.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W ostatniej ławce są umieszczone formularze zaproszeń na przyszłoroczną wizytę duszpasterską (wypełnione zaproszenia można wrzucać do skarbony w ostatniej ławce – dawne miejsce prasowe – do 18.12). Są one także umieszczone w „Adwentowym Liście do Parafian”.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Naśladować, ale jak?” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” i dodatkiem „Katolik w państwie” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o Kalwarii Zebrzydowskiej; o ks. Franciszku Blachnickim; o historii życia i powołania s. Marii Jany, elżbietanki; o potrzebie uprawiania prozdrowotnego stylu życia. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o mającym się odbyć 18.12 w Krzeszowie Święcie Światła; o obchodach imienin ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego; o premierze musicalu „Kecharitomene, czyli – Pełna łaski” w Bolesławcu. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] polecamy ważny wywiad o zdecydowanych działaniach kard. Karola Wojtyły w walce z przestępstwem pedofilii duchownych.

 

 INTENCJE MSZALNE  11-18.12.2022 roku

3. niedziela Adwentu   11.12.2022 roku              
8:30 ++ z Rodziny i Przyjaciół*
10:00 PRO POPULO
11:30 + Józef Frączek, + Stefan Skrzypiec
 

Poniedziałek   12.12.2022 r.  Dzień spowiedzi adwentowej

9:00 ………………………………………………………………………………………………
17:00 ++ Kazimierz (34. rocznica śmierci) i Romuald Undro
 

Środa   14.12.2022 r.  św. Jana od Krzyża

17:00 ++ Władysław i Władysława (8. rocznica śmierci); ++ z Rodziny
 

Czwartek    15.12.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    16.12.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

4. niedziela Adwentu   18.12.2022 roku     Niedz. Parafialna   

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Krzysztof Bisiak (1. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 35,1-6a.10

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach.
Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146,7.8-9a.9bc-10

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE

Przyjście Pana jest już bliskie

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 5,7-10

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Iz 61,1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 11,2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: