2. niedziela Adwentu 04.12.2022 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę Adwentu – Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie oraz Dzień modlitw za Górników i Bezrobotnych. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Z racji uroczystości odpustowej w Henrykowie zaplanowane na dzisiaj spotkanie z Rodzicami dzieci I-komunijnych odbędzie się za tydzień, 11.12. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (06.12) — Św. Mikołaja, biskupa

— środa (07.12) — Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

— czwartek (08.12) — Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki (do których został dołączony „Adwentowy List do Parafian”), kartki świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom [małe – 13 zł, duże – 25 zł].

*** Dziękując licznej grupie dzieci i młodzieży oraz osobom dorosłym, uczestniczącym w roratach, serdecznie zapraszam na nie w tym tygodniu: jutro o godz. 18:00, od wtorku do piątku o godz. 17:00, w sobotę (z racji spowiedzi wyjazdowej) o godz. 17:30.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** W czwartek serdecznie zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w ramach Godziny Łaski [12:00-13:00].

*** W piątek (09.12) po mszy św. kolejna sesja Rady Parafialnej. Proszę o uczestnictwo wszystkich radnych.

*** W związku z przejściem ks.proboszcza na kompensacyjne świadczenia nauczycielskie szukamy katechety, który od 01.01.2023 roku mógłby podjąć naukę religii w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu w wymiarze 16 godzin. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

*** W ostatniej ławce są umieszczone formularze zaproszeń na przyszłoroczną wizytę duszpasterską (wypełnione zaproszenia można wrzucać do skarbony w ostatniej ławce – dawne miejsce prasowe – do 15.12). Są one także umieszczone w „Adwentowym Liście do Parafian”.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Z dzieckiem o Bogu” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” i dodatkiem „Obrzędy i zwyczaje adwentowe” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o dogmacie o Niepokalanym Poczęciu NMP; o potrzebie adwentowej odnowy pamięci serc; o codziennym życiu we Lwowie, pomocy Kościoła katolickiego dla uchodźców i ostatnich spotkaniach na Watykanie (rozmowa z abp. Mieczysławem Mokrzyckim); o nowym raporcie o wolności religijnej na świecie (podkreślającym niespotykany dotąd poziom prześladowań chrześcijan); o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu; o 32. Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o diecezjalnym spotkaniu młodych w Lubinie; o zjeździe członków Apostolatu Margaretka w Legnicy; o obchodach święta kolejarza oraz patronalnego święta Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; o diecezjalnym spotkaniu Eucharystycznego Ruchu Młodych w Chojnowie. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] m.in. o tym, czy można wierzyć w Boga, nie wierząc w Kościół; w cyklu adwentowym – o kolejnym promieniu świętości: gorliwości i zapale.

 

 INTENCJE MSZALNE  04-11.12.2022 roku

2. niedziela Adwentu   04.12.2022 roku        
8:30 PRO POPULO
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Mamy, Babci i Prababci Aliny w 80. rocznicę urodzin
11:30 + Zbigniew Pasternak – od kolegów Zbigniewa i Tadeusza z rodzinami
 

Poniedziałek   05.12.2022 r. 

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   06.12.2022 r.  św. Mikołaja

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   07.12.2022 r.  św. Ambrożego

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek    08.12.2022 r.  Niepokalane Poczęcie NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    09.12.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    10.12.2022 r.    

17:30 + Zdzisław  (1. rocznica śmierci)
 

3. niedziela Adwentu   11.12.2022 roku         

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Józef Frączek, + Stefan Skrzypiec

PIERWSZE CZYTANIE

Przyjście Mesjasza, króla sprawiedliwego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 11,1–10

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana.

Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały.

Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze.

Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 72,1–2,7–8,12–13,17

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od rzeki aż po krańce ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią!
Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus zbawia wszystkich ludzi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 15,4–9

Bracia:

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: „Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 3,4.6

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 3,1–12

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:

„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego”.

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.

A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: »Abrahama mamy za ojca«, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: