Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20.11.2022 roku

*** Przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnią niedzielę roku liturgicznego 2021/2022. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Za tydzień, 1. niedzielą Adwentu, wkroczymy w nowy rok kościelny.

*** Z racji Parafialnej Cecyliady dzisiaj msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Podczas mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się promocja nowych osób w scholi parafialnej. Po sumie rozpocznie się koncert, na który serdecznie zapraszam. Po koncercie uczestników zapraszam na poczęstunek w świetlicy.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.11) — Ofiarowanie NMP

— wtorek (22.11) — św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

— czwartek (24.11) — Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W najbliższy piątek adoracja od godz. 16:30.

*** W ostatniej ławce są umieszczone: formularze zaproszeń na przyszłoroczną wizytę duszpasterską (wypełnione zaproszenia można wrzucać do skarbony w ostatniej ławce – dawne miejsce prasowe).

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Alina Kądziela. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Jeszcze wolność czy już niewola” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o tym, czy możliwość dokonywania wyboru czyni człowieka wolnym; o ofiarowanej Bogu Maryi; o tym, czy homilie mogą być ciekawe?; o rekonstrukcji jednego z najcenniejszych symboli Warszawy, Pałacu Saskiego; o tym, po co Polsce atom. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystości wprowadzenia do kościoła MB Królowej Polski w Legnicy relikwii bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego; o Balach Wszystkich Świętych w Lubomierzu i Zawidowie; o premierze kantaty „Nieszpory Nadziei” w katedrze legnickiej; o finałowym koncercie VI edycji Letnich Koncertów Organowych w powiecie legnickim; o sesji Akcji Katolickiej w Legnicy. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] warto przeczytać m.in. o podjętej przez dziesięciu współczesnych malarzy próbie namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego według wizji s. Faustyny opisanej w „Dzienniczku”.

 

INTENCJE MSZALNE  20-27.11.2022 roku

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  20.11.2022 roku         
8:30 W intencji chóru Maksymilianki, scholi parafialnej oraz animatorów parafialnego śpiewu liturgicznego
11:00 O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i ludzką życzliwość
 

Wtorek   22.11.2022 r.  św. Cecylii

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   23.11.2022 r. 

17:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
 

Czwartek    24.11.2022 r.  św.. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    25.11.2022 r. 

17:00 + Stefan Wawrzyniak (5. rocznica śmierci)
 

Sobota    26.11.2022 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

1. niedziela Adwentu   27.11.2022 roku         

 8:30 + Henryk Mażul; ++ Rodzice i Rodzeństwo z rodziny Bilskich i Mażul
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

2 Sm 5,1-3

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela«”.

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 122,1-2.4-5

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
”Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 1,12-20

Bracia:

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11,10

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 23,35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.

I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.

Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: