32. niedziela zwykła 06.11.2022 roku

*** Przeżywamy 32. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Podczas mszy św. o godz. 10:00 nastąpi podsumowanie tegorocznych nabożeństw różańcowych. Po sumie parafialnej kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (09.11) — rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej

— czwartek (10.11) — św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

— piątek (11.11) — św. Marcina z Tours, biskupa

— sobota (12.11) — św. Jozafata, biskupa i męczennika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwają tegoroczne nabożeństwa wypominkowe – jutro o godz. 17:30, od wtorku do czwartku o godz. 16:30. W niedziele po mszach św. o godz. 8:30 i 11:30 polecimy naszych zmarłych w modlitwie różańcowej.

*** Dziękuję grupie dekoratorskiej za okazjonalną dekorację prezbiterium i aranżację kwiatową oraz grupie obsługi ołtarza za przygotowanie go na czas modlitwy wypominkowej.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania rocznika 1-2. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek (11.11) przypada 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Msze św. w tym dniu o godz. 8:30 i 11:00. Po sumie zapraszam do udziału w modlitewnej refleksji „Różaniec dla Ojczyzny”.

*** Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, na podstawie kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji legnickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada  2022 roku.

*** W przyszłą niedzielę zwracamy kalendarze udziału w niedzielnych mszach św.

*** Radnych parafialnych proszę o zwroty ankiet dotyczących przyszłorocznej uroczystości jubileuszowej [do przyszłej niedzieli].

*** W związku z przejściem proboszcza na kompensacyjne świadczenia nauczycielskie szukamy katechety, który od 01.01.2023 roku mógłby podjąć naukę religii w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu w wymiarze 16 godzin. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

*** W ostatniej ławce są umieszczone: formularze zaproszeń na przyszłoroczną wizytę duszpasterską (wypełnione zaproszenia można wrzucać do skarbony w ostatniej ławce – dawne miejsce prasowe).

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  06-13.11.2022 roku

32. Niedziela zwykła   06.11.2022 roku        
8:30 O dar nieba dla Antoniego Dębickiego
10:00 ++ polecani Bogu w tegorocznych wypominkach /2/
11:30 + Anna Bury; ++ Ludwika i Władysław Wójcik – o spokój duszy
 

Poniedziałek   07.11.2022 r. 

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   08.11.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   03.11.2022 r.  rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej

17:00 ++ polecani Bogu w tegorocznych wypominkach /3/
 

Czwartek    10.11.2022 r.  św.. Leona Wielkiego

17:00 + Zbigniew Pasternak (30. dzień po pogrzebie)
 

Piątek    11.11.2022 r.  św. Marcina z Tours   

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ++ Rodzice: Wilhelm i Helena Lejko; ++ Bracia: Zdzisław, Janusz i Ryszard; ++ z Rodziny Duchnicz
 

Sobota    12.11.2022 r.    św. Jozafata

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

33. Niedziela zwykła   13.11.2022 roku         

 8:30 ++ Rodzice: Aleksandra i Henryk Płoccy; + Brat: Zbigniew Płocki
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

(2 Mch 7,1-2.9-14)

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Od Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając tak powiedział: Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia.

 

PSALM RESPONSORYJNY

REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.

Strzeż mnie jak źrenicy oka,
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

 

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego listu do Tesaloniczan

(2 Tes 2,16-3,5)

Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie! Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!

Oto słowo Boże.

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

(Łk 20,27-38)

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest (Bogiem) umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: