31. niedziela zwykła 30.10.2022 roku

*** Przeżywamy dzisiaj 31. niedzielę zwykłą

*** Podczas mszy św. o godz. 10:00 nastąpi podsumowanie tegorocznego parafialnego konkursu na najoryginalniejszy różaniec.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (01.11) — Wszystkich Świętych (uroczystość)

— środa (02.11) — wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

— piątek (04.11) — św. Karola Boromeusza, biskupa

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa październikowe. Ich podsumowanie nastąpi za tydzień, podczas mszy św. o godz. 10:00. Już dzisiaj jednak pragnę gorąco podkreślić wysoką frekwencję dzieci i młodzieży oraz podziękować im i osobom dorosłym za piękną atmosferę wspólnotowej modlitwy różańcowej.

*** We wtorek przypada uroczystość Wszystkich Świętych – radosne dziękczynienie Kościoła za dar realizowanej przez człowieka świętości. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po południu rozpocznie się przy kaplicy cmentarnej nabożeństwo – przypominam jednak, że udział w nim nie zadość czyni powinności udziału w tym dniu we mszy św.

*** W dniach 1-8.XI wierni, którzy nawiedzą kościół i cmentarz oraz pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, a także w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** W środę (02.11) rozpoczynamy tegoroczne nabożeństwa wypominkowe – w terminach wskazanych na kartkach wypominkowych o godz. 16:30. W środę będziemy się modlić za wszystkich wiernych zmarłych, a od czwartku rozpoczniemy nabożeństwa z odczytaniem podanych przez Parafian zmarłych. W niedziele po mszach św. o godz. 8:30 i 11:30 polecimy naszych zmarłych w modlitwie różańcowej.

*** Od jutra kartki wypominkowe proszę składać bezpośrednio w zakrystii.

*** W tym tygodniu przypada 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00 (podczas trwania adoracji Najświętszego Sakramentu);

— W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Popołudniowa sobotnia msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne.

*** Osoby chcące wesprzeć organizację „Różańca dla Ojczyzny” [11.11] proszę o wpisywanie się w zakrystii na przygotowaną listę.

*** Radnych parafialnych proszę o zwroty ankiet dotyczących przyszłorocznej uroczystości jubileuszowej.

*** Za tydzień, w 1 niedzielę miesiąca, po sumie parafialnej, kolejne spotkanie z Rodzicami przyszłorocznych dzieci komunijnych.

*** W związku z przejściem proboszcza na kompensacyjne świadczenia nauczycielskie szukamy katechety, który od 01.01.2023 roku mógłby podjąć naukę religii w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu w wymiarze 16 godzin. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

*** W ostatniej ławce są umieszczone:

— kartki wypominkowe (można je składać do przygotowanej skarbony);

— formularze zaproszeń na przyszłoroczną wizytę duszpasterską (wypełnione zaproszenia można wrzucać do skarbony w ostatniej ławce – dawne miejsce prasowe).

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Pytania o życie wieczne” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o stratach polskiego Kościoła w czasie II wojny światowej (w nawiązaniu do żądań od Niemiec reparacji wojennych); o Louise Ward – założycielce Apostolatu Margaretka; o świętych „od przyrody”; o granicach tzw. obrony koniecznej; o problematyce schronów w Polsce. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o nowych kanonikach kapituły św. Jadwigi Śląskiej; o intronizacji relikwii św. Jadwigi Śląskiej w katedrze legnickiej; o pielgrzymce dzieci do Krzeszowa (08.10); o Światowym Różańcu Mężczyzn; o epilogu diecezjalnych pieszych pielgrzymek; o inauguracji nowego roku formacji w ERM. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] można m.in. znaleźć odpowiedź na pytanie nurtujące wielu z nas, zwłaszcza przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych: „Gdzie właściwie znajdują się niebo, czyściec i piekło?”. Warto też zwrócić uwagę na ankietę, w której redaktorzy „Gościa” opowiadają o swoich ulubionych świętych.

INTENCJE MSZALNE   30.10-06.11.2022 roku

31. Niedziela zwykła   30.10.2022 roku         
8:30 ++ Olga (23. rocznica śmierci) i Kazimierz Kotowscy; + Krzysztof Gołos (3. rocznica śmierci)
10:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Diany Cerkanowicz (12. rocznica urodzin) i Rodziny
11:30 W intencji uczestników tegorocznych nabożeństw różańcowych
 

Wtorek    01.11.2022 r.  Wszystkich Świętych

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    02.11.2022 r.  Wspomnienie Wiernych  Zmarłych

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek    03.11.2022 r. 

17:00 ++ polecani Bogu w tegorocznych wypominkach /1/
 

Piątek    04.11.2022 r.  Św. Karola Boromeusza 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    05.11.2022 r.    

17:00 W intencji wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

32. Niedziela zwykła   06.11.2022 roku         

 8:30 O dar nieba dla Antoniego Dębickiego
10:00 ++ polecani Bogu w tegorocznych wypominkach /2/
11:30 + Anna Bury; ++ Ludwika i Władysław Wójcik – o spokój duszy

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg miłuje całe stworzenie

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 11,22-12,2

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił.

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia.

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,1-2.8-9.10-11.13cd-14

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

DRUGIE CZYTANIE

Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

2 Tes 1,11-2,2

Bracia:

Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 3,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 19,1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ”Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: ”Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: ”Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: