26. niedziela zwykła 25.09.2022 roku

*** Przeżywamy 26. niedzielę zwykłą – 34. rocznicę poświęcenia naszego kościoła przez Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego (25.09.1988 r.).

*** Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (27.09) — św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— środa (28.09) — św. Wacława, męczennika

— czwartek (29.09) — Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)

— piątek (30.09) — św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

— sobota (01.10) — św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Rodziców przyszłorocznych dzieci I-komunijnych zapraszam po mszach św. na chwilę do zakrystii.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy nabożeństwa październikowe – w sobotę o godz. 16:30. Rozpoczynamy także parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec – w 2. kategoriach: rękodzieło oraz rysunek. Zapraszamy do udziału w nim nasze dzieciaki.

*** W najbliższy piątek odbędzie się sesja Rady Parafialnej. Początek sesji o godz. 18:00. Będzie ona miała charakter otwarty – do udziału w niej zapraszam Parafian zainteresowanych organizacją przyszłorocznego odpustu związanego z 35. rocznicą erygowania naszej parafii.

*** W tym tygodniu przypada 1. sobota miesiąca. Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w godzinach porannych. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00 po czym spotkanie formacyjne.

*** Za tydzień, po sumie parafialnej, kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W ostatniej ławce zostały wystawione formularze zaproszeń na przyszłoroczną wizytę duszpasterską. Wypełnione zaproszenia proszę wrzucać do skarbony przy wejściu do kościoła.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Janina Kochanowska. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Bądź mi zawsze ku pomocy” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o tym, czy dzisiejszy człowiek wierzy jeszcze Bogu; o nietuzinkowym kapłanie, ks. Antonim Marchewce, redaktorze naczelnym „Niedzieli”; o podróży apostolskiej papieża Franciszka w Kazachstanie; o Józefie Rufinie Wybickim; o skali polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej; o ofensywie wojsk ukraińskich i obecnej sytuacji z tym związanej. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o dniu skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.; o wartościach chrześcijańskich podczas 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu; o 8. Diecezjalnej Pielgrzymce Rodziny Szensztackiej do sanktuarium Msatki Trzykroć Przedziwnej w Opolu-Winowie; o historii cmentarza w Legnicy; o działalności Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci; o pogrzebie śp. ks. kan. Franciszka Jaworskiego. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] in. artykuł dotyczący ważnego i aktualnego problemu: w jaki sposób przygotować młodzież do przyjęcia bierzmowania.

 

INTENCJE MSZALNE  25.09-02.10.2022 roku

26. Niedziela zwykła   25.09.2022 roku        
8:30 PRO POPULO
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Urszuli i Eugeniusza Zdobylak (50. rocznica ślubu)
11:30 + Danuta Głowacka (18. rocznica śmierci)
 

Wtorek    27.09.2022 r.  św. Wincentego a Paulo

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    28.09.2022 r.  św. Wacława

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek    29.092022 r.  Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    30.09.2022 r.    św. Hieronima

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    01.10.2022 r.  św. Teresy od Dzieciątka Jezus

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

27. Niedziela zwykła   02.10.2022 roku         

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i wzajemną miłość dla Martyny i Dawida Binkowskich (2. rocznica ślubu)
11:30 + Stanisław Szymko  (3. rocznica śmierci) – od Rodziny

PIERWSZE CZYTANIE

Lekkomyślność bogaczy

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Am 6,1a.4-7

To mówi Pan wszechmogący: ”Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE

Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

1 Tm 6,11-16

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 8,9

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 16,19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: