25. niedziela zwykła 18.09.2022 roku

*** Przeżywamy 25. niedzielę zwykłą – Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (20.09) — rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy (święto)

— środa (21.09) — św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— piątek (23.09) — św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W ostatniej ławce zostały wystawione formularze zaproszeń na przyszłoroczną wizytę duszpasterską. Wypełnione zaproszenia proszę wrzucać do skarbony przy wejściu do kościoła.

*** Naszych Parafian zachęcam do włączenia się w działalność grup i ruchów działających w naszej wspólnocie.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Informacją o przygotowaniu dorosłych z dekanatu Lubań do bierzmowania (09.2022 r.-05.2023 r.);

— Informacją o naukach przedmałżeńskich w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie (23-28.10.2022 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Media z misją” – wraz z pismem „Bliżej życia z wiarą” – cena: 10 zł] przeczytamy m.in. o odejściu królowej Elżbiety II; o fali odejść młodych z Kościoła; o 800-letniej historii wspólnoty cysterskiej w Mogile. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. oekumenicznym dziękczynieniu w Jaworze; o dolnośląskiej inauguracji roku szkolnego; o pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Krzeszowa; o pożegnaniu ks. Erwina Jaworskiego w parafii Wniebowzięcia NMP w Lubomierzu; o uroczystości odpustowej w Gościszowie. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] kolejna płyta z Biblią Audio, a na niej kolejne księgi Starego Testamentu – Jozuego, Sędziów, Rut i dwie księgi Samuela.

INTENCJE MSZALNE  18-25.09.2022 roku

25. Niedziela zwykła   18.09.2022 roku         NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Rodzice: Janina i Kazimierz Kirkiewicz
10:00 PRO POPULO
11:30 Dziękczynno-błagalna w 70. rocznicę urodzin Tadeusza oraz 17. rocznicę urodzin Bartłomieja z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze Boże błogosławieństwo.
 

Wtorek    20.09.2022 r.  Rocznica poświęcenia katedry legnickiej

17:00 + Stanisława Kochanowska  (30. dzień po pogrzebie)
 

Środa    21.09.2022 r.  św. Mateusza

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek    22.092022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    23.09.2022 r.    św. Pio z Pietrelciny

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    24.09.2022 r. 

17:00 + o. Andrzej Smołka – 3. rocznica śmierci
 

26. Niedziela zwykła   25.09.2022 roku         

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Urszuli i Eugeniusza Zdobylak (50. rocznica ślubu)
11:30 + Danuta Głowacka (18. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

Am 8, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa.

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powięk­szać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy psze­nicy będziemy sprzedawać”.

Przysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie zapomnę nigdy wszys­tkich ich uczynków”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 113(112), 1-2. 4-6. 7-8

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

DRUGIE CZYTANIE

Wspólne błagania za wszystkich ludzi

1 Tm 2, 1-8

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bo­giem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem — mówię prawdę, nie kłamię — nauczycielem po­gan w wierze i prawdzie.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 8, 9

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Łk 16, 1-13

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».

Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wsty­dzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich do­mów, gdy będę usunięty z zarządu».

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien? » Ten odrzekł: «Sto korcy pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i na­pisz: osiemdziesiąt». Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.

Ja także wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół nie­godziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powie­rzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jed­nego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: