23. niedziela zwykła 04.09.2022 roku

*** Przeżywamy 23. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Msze św. dzisiaj o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Podczas mszy św. o godz. 10:00 zostaną pobłogosławione przyniesione akcesoria szkolne.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (08.09) — Narodzenie NMP (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Za tydzień, po sumie parafialnej, pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii św. Proszę o przygotowanie dokumentów zapisu dziecka (dokumenty zgłoszeniowe zostały umieszczone w zakładce: Kancelaria/I Komunia św./28.05.2023).

*** Przypominam o wznowieniu (po okresie wakacyjnym) piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu [godz. 16:00-17:00]. Serdecznie zapraszam Parafian do udziału w niej.

*** Rozpoczęliśmy kolejny rok przygotowania do Sakramentu Bierzmowania:

— Zapisy rocznika 1. będą prowadzone do 22.09.2022 roku (dokument zgłoszeniowy znajduje się na stronie parafialnej: KANCELARIA/BIERZMOWANIE/BIERZMOWANIE 2– 22-2025/ZGŁOSZENIE KANDYDATA);

— Pierwsze spotkanie wszystkich roczników odbędzie się w czwartek (22.09). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do najnowszego numeru tygodnika „Niedziela” (poświęconego tematyce „Jak uczyć patriotyzmu?”) dołączony został nowy tygodnik „Bliżej życia z wiarą” [cena pakietu 10 zł]. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] warto przeczytać m.in. o beatyfikowanym dziś papieżu Janie Pawle I oraz o problemach szkolnej katechezy.

INTENCJE MSZALNE  04-11.09.2022 roku

23. Niedziela zwykła   04.09.2022 roku    
8:30 PRO POPULO
10:00 O błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym
11:30 + Paweł Woźniak  (2. rocznica śmierci)
 

Poniedziałek    05.09.2022 r. 

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek    06.09.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    07.09.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek    08.092022 r. 

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Marii Kułakowskiej  (urodzinowa)
 

Piątek    09.09.2022 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    10.09.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

24. Niedziela zwykła   11.09.2022 roku  

 8:30 + Janina Piotrowska (10. rocznica śmierci); ++ z Rodziny Piotrowskich
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Aneta Sołtysiak  (30. dzień po pogrzebie)

PIERWSZE CZYTANIE

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 9,13-18b

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł.

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: ”Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest
jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!
wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE

Wszyscy są braćmi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona

Flm 9b-10.12-17

Najdroższy:

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119,135

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 14,25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«.

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: