22. niedziela zwykła 28.08.2022 roku

*** Przeżywamy 22. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół...

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (29.08) — Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

— sobota (03.09) — św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień oraz zapewniam  o pamięci modlitewnej.

*** W tym tygodniu wracamy do stałego porządku liturgii:

— Msze św. w tygodniu od wtorku do soboty o godz. 17:00;

— Za tydzień wracamy do stałego układu liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30;

— Od piątku wznawiamy adorację Najświętszego Sakramentu (od godz. 16:00).

*** W tym tygodniu przypada czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W czwartek msza św. w intencji Ojczyzny;

— W piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00;

— W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Popołudniowa sobotnia  msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00.

*** W czwartek rozpoczynamy rok szkolny i katechetyczny 2022/2023. Dzieciom i młodzieży oraz ich Nauczycielom i Pedagogom składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, wzajemnej życzliwości w rocznej współpracy oraz licznych i pięknych jej owoców.

*** W czwartek, 01.09, przypada rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu szczególnie o ofiarach tego strasznego czasu.

*** Pierwsze powakacyjne spotkanie scholi parafialnej odbędzie się w sobotę (03.09) o godz. 11:00. Osoby zainteresowane włączeniem się w „scholkową posługę śpiewem” zachęcam do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

*** Rozpoczynamy kolejny rok przygotowania do Sakramentu Bierzmowania:

— Dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydata do Bierzmowania (w wersji PDF) znajdują się W TYM MIEJSCU. Osoby zainteresowane proszę o ich pobranie i dostarczenie do 22.09.2022 roku.

— Pierwsze spotkanie wszystkich roczników odbędzie się w czwartek (22.09). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Do 02.10.2022 roku proszę o zgłaszanie dzieci, które w przyszłym roku przystąpią w naszej parafii do I Komunii św. (Dokumenty związane ze zgłoszeniem dziecka (w wersji PDF) znajdują się W TYM MIEJSCU. ).

*** Za tydzień, podczas mszy św. o godz. 10:00 zostaną pobłogosławione przyniesione przybory szkolne i plecaki.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Tajemnicza obecność – O nieznanych miejscach Jasnej Góry opowiadają paulini” – cena: 8 zł], przeczytamy m.in. o naśladowaniu Maryi jako o ratunku dla polskiej tożsamości; o pierwszym prymasie, ks. Mikołaju Trąbie; o nadziejach związanych z planowanym na koniec sierpnia konsystorzu A.D.2022; o obchodzącym 80. urodziny o. Jacku Saliju; o Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę; o katastrofie na Odrze; o przygotowanym raporcie polskich strat poniesionych podczas II wojny światowej. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystościach Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie; o koloniach letnich organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej; o V Dniach Muzyki Papieskiej w legnickiej katedrze; o pieszej pielgrzymce z Legnicy do Krzeszowa; o wigilii uroczystości Wniebowzięcia NMP – procesji zaśnięcia NMP w bolesławieckiej bazylice maryjnej; o instalacji proboszczowskiej ks. Piotra Olszówki w Olszanicy; o ceremonii pogrzebowej śp. ks. prał. płk. dr. Andrzeja Bokieja. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] warto przeczytać m.in. o tym, jak patrzeć na cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, żeby zobaczyć to, co na nim jest najważniejsze, oraz o tym, dlaczego modlimy się przed obrazami i figurami Jezusa, Maryi czy świętych.

INTENCJE MSZALNE  28.08-04.09.2022 roku

 

22. Niedziela zwykła   28.08.2022 roku    

8:30 ++ Marianna (2. rocznica śmierci) i Antoni Milewscy
11:00 PRO POPULO
 

Wtorek    30.08.2022 r. 

17:00 + Waldemar Mirosław Klimowski  (30. dzień po pogrzebie)
 

Środa    31.08.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek    01.092022 r.  83. rocznica wybuchu II wojny światowej

17:00 W intencji Ojczyzny
 

Piątek    02.09.2022 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    03.09.2022 r.  św. Grzegorza Wielkiego

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

23. Niedziela zwykła   04.09.2022 roku  

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 O błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym
11:30 + Paweł Woźniak  (2. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg miłuje pokornych

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,17-18.20.28-29

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 68,4-7.10-11

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

Ojcem sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

DRUGIE CZYTANIE

Stare i nowe przymierze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 12,18-19.22-24a

Bracia:

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11,29ab

Alleluja, alleluja, alleluja

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 14,1.7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: