18. niedziela zwykła 31.07.2022 roku

*** Przeżywamy 18. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.08) — św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa

— czwartek (04.08) — św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

— sobota (06.08) — Przemienienie Pańskie (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Msze św. w tygodniu:

— Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00;

— W środę, piątek i sobotę – o godz. 17:00.

*** Jutro rozpoczynamy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Pamiętajmy o podejmowaniu postanowień abstynenckich. Jutro także przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

*** W tym tygodniu przypada czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00;

— W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych w sobotę o godz. 17:00. Po mszy św. zapraszam na spotkaniu wspólnotowe w altanie lub w świetlicy.

*** Tegoroczna uroczystość odpustowa odbędzie się w niedzielę (14.08) o godz. 13:00. Osoby chcące wesprzeć jej organizację zapraszam do zakrystii, gdzie została umieszczona lista funkcji.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Bohaterowie 1944” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in. o tym, czym jest nadzieja; o przesłaniu sierpnia – miesiąca abstynencji; o rekolekcjach ignacjańskich; o Synodzie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego; o 1. rozbiorze Polski /05.08.1772 r./ i jego skutkach; o specjalistycznej reformie w edukacji rozpoczynającej się 1 września. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickiej odsłonie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „God is Good”; o inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Letnich Koncertów Organowych; o wakacyjnym obozie Dzieła Nowego Tysiąclecia w Szklarkiej Porębie; o uroczystości odpustowej w Krzydłowicach; o pamiątkach jubileuszowej pielgrzymki na Jasną Górę; o Siostrach Magdalenkach i patronacie św. Marii Magdaleny w Lubaniu. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] można przeczytać m.in. o tym, jak chronić młodzież przed uzależnieniem od alkoholu i innych substancji i zachowań oraz o istocie i znaczeniu cudów, które zdarzają się po modlitwie za wstawiennictwem świętych.

 

INTENCJE MSZALNE  31.07-07.08.2022 roku

 

18. Niedziela zwykła   31.07.2022 roku     
8:30 ++ Krzysztof i Zygmunt Rutka
11:00 ++ Włodzimierz (30. rocznica śmierci), Marianna i Tadeusz Pudełko
 

Poniedziałek    01.08.2022 r.  św. Alfonsa Marii Liguoriego          78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

18:00 W intencji Ojczyzny
 

Środa    03.08.2022 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    05.08.2022 r. 

17:00 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Anny Jankowskiej (93. rocznica urodzin)
 

Sobota    06.08.2022 r.      PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

19. Niedziela zwykła   07.08.2022 roku     

 8:30 + Regina Dudkiewicz  (11. rocznica śmierci)
11:00 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Marność doczesnych osiągnięć

Czytanie z Księgi Koheleta

Koh 1,2;2,21-23

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
”Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

 

DRUGIE CZYTANIE

Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,1-5.9-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5,3

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Marność dóbr doczesnych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 12,13-21

Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.

Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”.

Powiedział też do nich: ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.

I powiedział im przypowieść:

”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: »Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj«”.

Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: