17. niedziela zwykła 23.07.2022 roku

*** Przeżywamy 17. niedzielę zwykłą – Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na sprzątanie kościoła oraz błogosławieństwo pojazdów.

*** Rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa – MIVA Polska zachęca do udziału w Akcji św. Krzysztof: Podziękuj Bogu za bezpieczne podróże i ofiaruj 1 grosz za 1 kilometr bez wypadku na środki transportu dla misjonarzy.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.07) — św. Jakuba, Apostoła (święto)

— wtorek (26.07) — św. Joachima i Anny, rodziców NMP

— piątek (29.07) — św. Marty, Marii i Łazarza

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Usłyszeć mądrość” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o tym, czy wierzący człowiek może żyć bez modlitwy?; jak pomóc tym, którzy mają najmniej; o postawie patriotyzmu ks. Piotra Skargi; o posłudze duszpasterskiej polskich kapłanów na Ukrainie; o słudze Bożej m. Antoninie Mirskiej. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o wizycie członków MIVA Polska w Krzeszowie (w ramach Ogólnopolskiego Misyjnego Festynu św. Krzysztofa); o ostatnich przygotowaniach do, rozpoczynającej się w sobotę, Pieszej Pielgrzymki na Jasną Góręo uroczystości peregrynacji obrazu MN łaskawej Patronki Warszawy w Bolesławcu; o obchodach rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Legnicy. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] warto przeczytać między innymi rozmowę o tym, dlaczego tak trudno głosić Ewangelię młodzieży i jak to – mimo trudności – robić.

 

 INTENCJE MSZALNE  24-31.07.2022 roku

17. Niedziela zwykła   24.07.2022 roku     
8:30 + Krzysztof Glazer  (10. rocznica śmierci)
11:00 + Henryk Mażul  (2. rocznica śmierci)
 

Środa    27.07.2022 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    29.07.2022 r.  św. Marty, Marii i Łazarza

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

18. Niedziela zwykła   31.07.2022 roku     

 8:30 ++ Krzysztof i Zygmunt Rutka
11:00 ++ Włodzimierz (30. rocznica śmierci), Marianna i Tadeusz Pudełko

PIERWSZE CZYTANIE

Abraham wstawia się za Sodomą

Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 18,20-32

Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem się”.

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: ”Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”.

Pan odpowiedział: ”Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich”.

Rzekł znowu Abraham: ”Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?”.

Pan rzekł: ”Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu”.

Abraham znów odezwał się tymi słowami: ”A może znalazłoby się tam czterdziestu?”. Pan rzekł: ”Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu”.

Wtedy Abraham powiedział: ”Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu!”.

A na to Pan: ”Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu”.

Rzekł Abraham: ”Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?”.

Pan odpowiedział: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu”.

Na to Abraham: ”O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział Pan: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie,
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

 

DRUGIE CZYTANIE

Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 2,12-14

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

I was, umarłych na skutek występków i ”nieobrzezania” waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Rz 8,15

Alleluja, alleluja, alleluja

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: ”Abba, Ojcze”.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Chrystus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 11,1–13

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.

A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: