16. niedziela zwykła 17.07.2022 roku

*** Przeżywamy 16. niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (22.07) — św. Marii Magdaleny (święto)

— sobota (23.07) — św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Za tydzień, po każdej mszy św. zbiórka ofiar na sprzątanie kościoła oraz błogosławieństwo pojazdów.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Zaproszenie do udziału w Dożynkach Jasnogórskich (03-04.09.2022 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Chrońmy dzieci” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o zakonnej rodzinie karmelitańskiej oraz o karmelitańskim szkaplerzu; o pomocy uchodźcom ukraińskim w Archidiecezji Przemyskiej; o 5-letniej działalności amerykańskich klinik antyaborcyjnych; o Ojcu Pio. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach 6. rocznicy cudu eucharystycznego w Legnicy; o jubileuszowej Diecezjalnej Pielgrzymce do Ziemi Świętej i obozie powołaniowym w Legnicy; o uroczystości nadania Polkowicom patronatu św. Sebastiana; o jubileuszu 50-lecia istnienia parafii w Kosiskach; o podsumowaniu rocznej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci okręgu legnickiego. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] warto przeczytać między innymi o tym, skąd wziął się zwyczaj śpiewania Apelu Jasnogórskiego codziennie o godz. 21.00.

 

INTENCJE MSZALNE   17-24.07.2022 roku

16. Niedziela zwykła   17.07.2022 roku     
8:30 ++ Emma (2. rocznica śmierci) i Stanisław Karlińscy; ++ z Rodziny Skowron
11:00 + Edward Czerwiński; ++ Stanisław i Kunegunda Frączek; + Izabela Mirek
 

Środa    20.07.2022 r.  .

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Piątek    22.07.2022 r.  św. Marii Magdaleny

17:00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Mamy
 

17. Niedziela zwykła   24.07.2022 roku     

 8:30 + Krzysztof Glazer  (10. rocznica śmierci)
11:00 + Henryk Mażul  (2. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Abraham przyjmuje Boga

Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 18,1-10a

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu, podążył na ich spotkanie.

A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: ”O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: ”Uczyń tak, jak powiedziałeś”.

Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł:

”Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.
Zapytali go: ”Gdzież jest żona twoja, Sara?”. Odpowiedział im: ”W tym oto namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: ”O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara, będzie miała wtedy syna”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 15,1b-3a.3b-4ab.4c-5

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie,
działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

DRUGIE CZYTANIE

Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 1,24-28

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan.

Jest nią Chrystus pośród was — nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Dz 16,14b

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 10,38-42

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: ”Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.

A Pan jej odpowiedział: ”Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: