15. niedziela zwykła 10.07.2022 roku

*** Przeżywamy 15. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (11.07) — św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto)

— wtorek (12.07) — św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

— środa (13.07) — Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

— piątek (15.07) — św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

— sobota (16.07) — NMP z Góry Karmel

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Przewodnik Grupy 5 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę zaprasza wszystkie osoby chętne do wspólnego pielgrzymowania na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w sobotę 16 lipca o godz. 19.00 w parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu. Ks. Łukasz Pawłowski – przewodnik gr. 5.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023. W ostatnich ławkach zostały umieszczone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Zaproszenie na God in Good Festival w Legnicy (17.07.2022 r., godz. 16:00);

— Zaproszenie do udziału w Dożynkach Jasnogórskich (03-04.09.2022 r.).

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin, śp. Michał Bereś. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Pamiątki po Jezusie” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o tym, czm się różni Kościół od Wspólnoty; o synodzie i synodalności; o Lipnicy, z której pochodziła bł. Maria Teresa Ledóchowska; o planowaniu pielgrzymki; o potrzebie pojednania między Polakami i Ukraińcami. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystości odpustowej w Legnicy; o drugiej edycji koncertu Wniebodęte w Lubinie; o przygotowaniach do jubileuszowej XXX Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę; o reorganizacji dekanatów w diecezji; o 6. Kongresie Rodzin Diecezji Legnickiej w Krzeszowie; o śp. ks. kan. Władysławie Wichrowiczu. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] kolejna płyta z Biblią Audio, a w niej cztery księgi Starego Testamentu – dwie Księgi Królewskie i dwie Księgi Kronik.

INTENCJE MSZALNE  10-17.07.2022 roku

 

15. Niedziela zwykła   10.07.2022 roku     
8:30 PRO POPULO
11:00 O zdrowie dla Rafała i błogosławieństwo Boże w rodzinie
 

Środa    13.07.2022 r.  .św. Andrzeja Świerada i Benedykta

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    15.07.2022 r.  św. Bonawentury

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

16. Niedziela zwykła   17.07.2022 roku     

 8:30 ++ Emma (2. rocznica śmierci) i Stanisław Karlińscy; ++ z Rodziny Skowron
11:00 + Edward Czerwiński; ++ Stanisław i Kunegunda Frączek; + Izabela Mirek

PIERWSZE CZYTANIE

Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Pwt 30,10-14

Mojżesz powiedział do ludu:

”Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy.

Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: »Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je«. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: »Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je«. Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 69,14.17 i 30.31 i 36ab i 37

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;
A niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje,
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego,
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

DRUGIE CZYTANIE

Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 1,15-20

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 10,25-37

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”.

Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”.

On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”.

Jezus rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył”.

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł:

”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: »Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał«.

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idź, i ty czyń podobnie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: