14. niedziela zwykła 03.07.2022 roku

*** Przeżywamy 14.  niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (06.07) — bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

— piątek (08.07) — św. Jana z Dukli, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023. W ostatnich ławkach zostały umieszczone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Zaproszenie do udziału w XXX Pieszej Pielgrzymce Legnickiej na Jasną Górę.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Katolik na urlopie” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o domie opieki w Jordanowie; o pozytywnych zmianach w prawodawstwie amerykańskim dotyczących aborcji; o pomocy w przeżywaniu cierpienia (rozmowa z ks. Wojciechem Bartoszkiem); o sanktuarium św. Michała Archanioła na Monte Sant’Angelo we Włoszech; o obnażeniu przez wojnę w Ukrainie wielu geopolitycznych napięć w Europie. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o spotkaniu członków Caritas Polska w Krzeszowie; o modlitewnym czuwaniu w parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu związanym z beatyfikacją Sióstr Elżbietanek (w tym lubańskiej elżbietanki s. Marii Sabiny); o odwiedzinach gościa z Opus Dei w Legnicy; o odsłonięciu pomnika ks. Jerzego Popiełuszki w Karpaczu; o 24. Międzydiecezjalnej Pielgrzymce Trzeźwości do Krzeszowa; o pielgrzymce Rady Parafialnej z Olszyny do Hejnic; o pogrzebie śp. ks. kan. Władysława Janickiego. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] m.in. o tym, co robić, kiedy pojawiają się wątpliwości w wierze.

INTENCJE MSZALNE  03-10.07.2022 roku

14. Niedziela zwykła   03.07.2022 roku     
8:30 O zdrowie dla żony
11:00 ++ Władysława, Antoni, Aleksander, Seweryna i Ludwik Kułakowscy; ++ Aleksandra i Stanisław Naranowicz; ++ z obu Rodzin
 

Poniedziałek  04.07.2022 r.  .

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek  05.07.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    06.07.2022 r.  bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   07.07.2022 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    08.07.2022 r.  św. Jana z Dukli

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    09.07.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

15. Niedziela zwykła   10.07.2022 roku     

 8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66,10-14c

Radość ery mesjańskiej

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili.

Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały.

To bowiem mówi Pan: ”Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy.

Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 66,1-3a.4-5.6-7a.16 i 20

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: ”Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę:
Nim się przeto radujmy!
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 6,14-18

Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie.

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Kol 3,15a.16a

Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 10,1-12.17-20

Pokój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: »Pokój temu domowi«. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: »Przybliżyło się do was królestwo Boże«.

Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: »Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże«. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”.

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: ”Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”.

Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: