12. niedziela zwykła 19.06.2022 roku

*** Przeżywamy 12. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (21.06) — św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

— czwartek (23.06) — Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

— piątek (24.06) — Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)

— sobota (25.06) — Niepokalanego Serca NMP

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W miniony czwartek przeżyliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Pragnę z serca podziękować osobom, które włączyły się w jej przygotowanie i przeprowadzenie:

— Osobom, które zadbały o przygotowanie ołtarzy na trasie procesji;

— Grupie dekoratorskiej i osobom, które zadbały o dostarczenie kwiatów do sypania podczas procesji oraz grupie dzieci, które „ukwieciły” trasę procesji;

— Panom, którzy podjęli się asysty przy celebransie; panom niosącym baldachim i krzyż; osobom niosącym chorągwie;

— Paniom, które zadbały o animację śpiewu podczas procesji;

— Osobom odpowiedzialnym za nagłośnienie podczas procesji;

— Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu;

— Wszystkim uczestnikom sumy parafialnej i procesji.

*** W czwartek swoje święto obchodzą wszyscy Ojcowie. Z tej racji zapraszam na mszę św. dedykowaną Wam (23.06, godz. 17:00) oraz składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, wypraszanych przez św. Józefa, zdrowia, ludzkiej miłości i życzliwości.

*** Także w czwartek kończymy procesje eucharystyczne wokół kościoła. Podczas mszy św. zostaną pobłogosławione wianki i zioła.

*** W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

*** Trwa zbiórka ofiar na zakup opału na sezon grzewczy 2022/2023. W ostatnich ławkach zostały umieszczone okolicznościowe koperty.

*** Za tydzień przechodzimy na wakacyjny porządek liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

-*** Ogłoszenia w sprawie organizacji 30. Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę:

— Przewodnik grupy 5. Pieszej Pielgrzymki z Legnicy na Jasną Górę zaprasza wszystkie osoby chętne do wspólnego pielgrzymowania na spotkania organizacyjne, które odbędą się w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu 25.06 oraz 16.07 o godz. 19:00. Szczegóły można znaleźć na plakacie w gablocie.

— Na spotkania zaprasza także przewodnik grupy 9. PPL, s. Magdalena Bartkiewicz. Szczegóły są umieszczone w plakacie przy wyjściu z kościoła.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Zaproszenie na 28. Spotkanie Młodych Diecezji Legnickiej – Lubin, 24-25.06.2022 r.

— Zaproszenie na VI Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej – Krzeszów, 25.06.2022 r.

— Zaproszenie na Festiwal „Wniebodęte” – Lubin, 24.06.2022 r.

— Zaproszenie do udziału w XXX Pieszej Pielgrzymce Legnickiej na Jasną Górę.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „W Sercu Jezusa nasze szczęście” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o współczesnej polskiej inteligencji; o wspólnocie celów Kościoła i nauki; o obliczach wiary po pandemii; o istocie i owocach 9. pierwszych piatków miesiąca; o codzienności członków Straży Honorowej NSPJ. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Legnicy w katedrze legnickiej i w Krzeszowie; o zakończeniu 52. Turnieju Chórów Legnicka Cantat; o przygotowaniach do koncertu Wniebodęte 2.0; o obchodach Święta Matki w Jeleniej Górze-Cieplicach; o uroczystości odpustowej w parafii MB Łaskawej w Polkowicach.  Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] m.in. o adoracji Najświętszego Sakramentu; wywiad o zagrożeniach, na jakie narażone są dzieci nadmiernie korzystające ze smartfonów i internetu.

*** W zakrystii można nabyć najnowszy numer „Gościa Extra” (cena: 12 zł) poświęcony cudom eucharystycznym „Wielki Cud”

INTENCJE MSZALNE  19-26.06.2022 roku

12. Niedziela zwykła   19.06.2022 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 Msza św. dziękczynna z prośbą o łaski Boże dla Rodziny
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Antoni (rocznica śmierci) i Helena Lada
 

Wtorek  21.06.2022 r.  .św. Alojzego Gonzagi

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    22.06.2022 r.  .

17:00 W intencji osób wspierających tegoroczną uroczystość Bożego Ciała
 

Czwartek   23.06.2022 r.  .Narodzenie św. Jana Chrzciciela

17:00 W intencji wszystkich Ojców; o Boże błogosławieństwo dla Jerzego Barskiego
 

Piątek    24.06.2022 r.  Najświętszego Serca Pana Jezusa

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    25.06.2022 r.  Niepokalanego Serca NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

13. Niedziela zwykła   26.06.2022 roku     

 8:30 + Józef Kosewicz (10 rocznica śmierci); ++ Józef i Emilia
11:00 ++ Irena (9 rocznica śmierci) i Stanisław Rutka; + Jan Hałajko (imieninowa); ++ z rodziny Zakrzewskich i Rutków

PIERWSZE CZYTANIE
Za 12,10-11

Będą patrzeć na tego, którego przebili

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

To mówi Pan:
”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63,2.3-4.5-6.8-9

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 3,26-29

Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 9,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 9,18-24

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”.

Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.

Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: