Zesłanie Ducha Świętego 05.06.2022 roku

*** Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny obchód okresu Wielkanocy. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (06.06) — NMP Matki Kościoła (święto)

— środa (08.06) — św. Jadwigi Królowej

— czwartek (09.06) — Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)

— sobota (10.06) – św. Barnaby, Apostoła

— niedziela (12.06) — Najświętszej Trójcy (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Dzisiaj, podczas mszy św. o godz. 10:00 swoją uroczystość rocznicową przeżyje 8-osobowa grupa dzieci. Życzę pięknej uroczystości oraz ciągłej chęci karmienia się Chrystusem Eucharystycznym.

*** Trwają nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – w poniedziałek o godz. 17:45; we wtorek, czwartek i piątek po mszy św.; w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** W tym tygodniu nastąpią pewne zmiany w liturgii dni powszednich – nie będzie mszy św. w środę (z racji zabiegu chirurgicznego proboszcza) oraz w sobotę (z racji ślubu). Za zmiany gorąco przepraszam.

*** W czwartek ostatnie przedwakacyjne spotkanie kandydatów do bierzmowania rocznika 1. Zapraszam na nie także Rodziców. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** 16.06 przypada uroczystość Bożego Ciała. Osoby, które chciałyby wesprzeć liturgiczne jej przygotowanie i przeprowadzenie proszę o dokonanie zapisu w księdze intencji mszalnych (do 12.06).

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z zaproszeniem Szkoły Zakonu Pijarów w Bolesławcu na Święto Rodziny (11.06.2022 r., rozpoczęcie godz.15:00)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Zacznij żyć odNOWA w Duchu Świętym” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o tym, dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła?; o 20-leciu obecności w Polsce ruchu Equipes Notre-Dame; o hołdzie składanym Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymki w 1997 roku; o odejściu do wieczności kard. Angelo Sodano; o wyzwaniach stojących przed nowym ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej, Adamem Kwiatkowskim. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o święceniach prezbiteratu w katedrze legnickiej; o przygotowaniach do jubileuszowej, 30. Pieszej Pielgrzymki z Legnicy na Jasną Górę; o zaproszeniu do udziału w międzynarodowej, polsko-niemieckiej procesji Bożego Ciała; o Międzydiecezjalnej Pielgrzymce Trzeźwości do Krzeszowa; o wręczeniu jubileuszowych medali „30-lecia Diecezji Legnickiej” w bolesławieckiej bazylice. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] kolejna płyta z cyklu Biblia Audio, a na niej Dzieje Apostolskie i siedem listów św. Pawła.

INTENCJE MSZALNE   05-12.06.2022 roku

 

Zesłanie Ducha Świętego   05.06.2022 roku     

8:30 ++ Sabina (urodzinowa) i Kazimierz Kołodziejczak
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Rodzice: Eugeniusz i Barbara (10. rocznica śmierci) Kosatka; o błogosławieństwo Boże dla Franciszka Kleszczyńskiego (60. rocznica urodzin)
Poniedziałek   06.06.2022 r.  .NMP Matki Kościoła
18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek    07.06.2022 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   09.06.2022 r.  Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17:00 + Marta (17. rocznica śmierci), Bolesław i Teresa Misiurek
 

Piątek    10.06.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    11.06.2022 r. 

15:00 Msza św. ślubna
 

Trójcy Przenajświętszej   12.06.2022 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

 


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,1–11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b–7.12–13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: