Wniebowstąpienie Pańskie 29.05.2022 roku

*** Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

*** Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (31.05) — Nawiedzenie NMP (święto)

— środa (01.06) — św. Justyna, męczennika

— czwartek (02.06) — NMP Łaskawej

— piątek (03.06) – św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

— niedziela (05.06) — Zesłanie Ducha Świętego (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W dniu wczorajszym odbyła się tegoroczna uroczystość I Komunii św. Jej głównym bohaterom: Igorowi i Szymonowi oraz Rodzinom obu chłopców serdecznie dziękuję za zaangażowanie w przygotowania i gratuluję pięknej uroczystości.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w ostatnich nabożeństwach majowych ku czci NMP – dzisiaj po dumie parafialnej, we wtorek po mszy św.;

*** W tym tygodniu rozpoczynamy nabożeństwa ku czci NSPJ – od środy do piątku po mszy św.; w sobotę o godz. 16:40; w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** Rozpoczynamy przygotowanie do uroczystości Rocznicy I Komunii św. Spotkania odbędą się we wtorek, środę i czwartek o godz. 16:00. Uroczystość odbędzie się w niedzielę (05.06) podczas mszy św. o godz. 10:00.

*** W środę swoje święto obchodzą wszystkie dzieci. Przyjmijcie z tej okazji najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, zdrowia oraz miłości najbliższych.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:00 (w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu) – serdecznie zapraszam dzieci rocznicowe;

— W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Sobotnia msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne.

*** W piątek zapraszam na sesję roboczą członków rady parafialnej. Spotkanie, które odbędzie się w świetlicy, rozpocznie się o godz. 18:00.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” Panom Eugeniuszowi i Edwardowi za pomoc przy zadbaniu o estetykę placu kościelnego.

*** 16.06 przypada uroczystość Bożego Ciała. Osoby, które chciałyby wesprzeć liturgiczne jej przygotowanie i przeprowadzenie proszę o dokonanie zapisu w księdze intencji mszalnych (do 12.06).

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z programem diecezjalnych obchodów 25-lecia koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej (Krzeszów, 04.06.2022 r., rozpoczęcie godz. 10:00);

— Z zaproszeniem Szkoły Zakonu Pijarów w Bolesławcu na Święto Rodziny (11.06.2022 r., rozpoczęcie godz.15:00)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Jedyna taka broń” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o przesłaniu tajemnicy Nawiedzenia; o odparciu stawianych Janowi Pawłowi II zarzutów, związanych z przestępstwami pedofilii w Kościele w dokumencie „Szklany dom”; o trwającej nadal wielkiej pomocy dla Ukraińców; o 30-leciu istnienia sądeckich Promyczków Dobra; o zakończeniu pełnienia funkcji ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej przez Janusza Kotańskiego. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o odzanczeniu jubileuszowym medalem „30-lecia Diecezji Legnickiej” w Legnickim Polu; o jubileuszu 25-lecia kapłaństwa w katedrze legnickiej; o obchodach 25. rocznicy wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w diecezji legnickiej; o nowym rektorze Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. dr hab. Sławomirze Stasiaku; o 10. rocznicy powstania Zespołu Szkół Katolickich w Jeleniej Górze. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] m.in. o tym, co dla nas wynika z wniebowstąpienia Pana Jezusa.

INTENCJE MSZALNE  29.05-05.06.2022 roku

 

Wniebowstąpienie Pańskie   29.05.2022 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek    31.05.2022 r.  .Nawiedzenie NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   01.06.2022 r.  .św. Justyna

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   02.06.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek    03.06.2022 r.  św. Karola Lwangi i Towarzyszy

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    04.06.2022 r. 

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Zesłanie Ducha Świętego   05.06.2022 roku     

8:30 ++ Sabina (urodzinowa) i Kazimierz Kołodziejczak
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Rodzice: Eugeniusz i Barbara (10. rocznica śmierci) Kosatka; o błogosławieństwo Boże dla Franciszka Kleszczyńskiego (60. rocznica urodzin)

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

 

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA
Łk 24,46-53

Jezus został uniesiony do nieba

Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: