6. NIEDZIELA WIELKANOCNA 22.05.2022 roku

*** Przeżywamy 6. Niedzielę Wielkanocną. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Dzisiaj, podczas uroczystości w bolesławieckiej Bazylice o godz. 17:30, jubileuszowy medal „30-lecia Diecezji Legnickiej” otrzyma z rąk Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego nasza Parafianka, p. Alicja Kwiecińska.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (24.05) — NMP Wspomożycielki Wiernych

— czwartek (26.05) — św. Filipa Nereusza, prezbitera

— niedziela (29.05) — Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

– SZCZEGÓLNIE WSZYSTKIM MAMOM –

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych ku czci NMP – od wtorku do czwartku po mszy św.; w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Kwartalne dni modlitw o urodzaje – tzw. dni krzyżowe.

*** W czwartek (26.05) przypada Dzień Matki. Wszystkim Mamom składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia oraz życzliwości i miłości od najbliższych.

*** W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

*** W tym tygodniu odbędzie się uroczystość I Komunii św.:

— W piątek (27.05) z racji spowiedzi św. dzieci i rodzin oraz przygotowań kościoła do uroczystości nie będzie mszy św.;

— W sobotę (28.05) msza św. o godz. 12:00 [popołudniowej mszy św. nie będzie].

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z programem diecezjalnych obchodów 25-lecia koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej (Krzeszów, 04.06.2022 r., rozpoczęcie godz. 10:00);

— Z zaproszeniem Szkoły Zakonu Pijarów w Bolesławcu na Święto Rodziny (11.06.2022 r., rozpoczęcie godz.15:00)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Jak zrozumieć papieża” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o bł. Paulinie Jaricot (założycielce Żywego Różańca i „Banku Niebios”); o codzienności życia chrześcijan w Chinach; o pomocy okazywanej Ukraińcom w Polsce i nie tylko; o kierunkach rozwoju Rycerzy Kolumba, pomyśle na męską duchowość i nadchodzących wyzwaniach; o dzisiejszych wyobrażeniach o macierzyństwie i wyzwaniach, przed którymi stają obecnie polskie matkio codziennej pracy górniczych zastępów ratowniczych. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o święceniach diakonatu w Katedrze Legnickiej; o otwarciu pielgrzymkowego sezonu motocyklowego w Krzeszowie; o regionalnym spotkaniu Akcji Katolickiej w Krzeszowie; o wizycie metropolity lwowskiego, abp. Mieczysława Mokrzyckiego w legnickim sanktuarium św. Jacka; o przygotowaniach do poświęcenia i oddania do użytku domu pamięci o ks. Antonim Dujloviciu, chorwackim kapłanie w parafii Ocice; o rozpoczęciu posługi w diecezji przez diakonów Kamila i Ryszarda; o rozpoczęciu naboru do WSD w Legnicy; o strzeleckim przyrzeczeniu w Chojnowskiej Drużynie Strzeleckiej. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] m.in. historia beatyfikowanej właśnie założycielki Żywego Różańca Pauliny Jaricot; o tym, czy i dlaczego Rosjanie ślepo wierzą Putinowi.

 

INTENCJE MSZALNE  22-29.05.2022 roku

 

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA   22.05.2022 roku     

8:30 + Adam Dudkiewicz (4. rocznica śmierci)
10:00 W intencji p. Alicji Kwiecińskiej
11:30 + Jan Hałajko (8. rocznica śmierci); ++ z rodziny Hałajko, Rutka, Zatylni;

++ Krystyna i Henryk

Wtorek    24.05.2022 r.  .NMP Wspomożycielki Wiernych
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   25.05.2022 r.  .

17:00 W intencji lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego oddziału okulistycznego szpitala w Zgorzelcu
 

Czwartek   26.05.2022 r.   św. Filipa Nereusza   Dzień Matki

17:00 W intencji wszystkich Matek; o błogosławieństwo Boże dla Zofii
 

Sobota    28.05.2022 r. 

12:00 W intencji Igora i Szymona oraz ich najbliższych
 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE    29.05.2022 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 15,1-2.22-29

Dekret Soboru Jerozolimskiego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii:
”Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”.

Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.

Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:

”Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 67,2-3.5.8

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami
i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, niech się
Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 21,10-14.22-23

Miasto święte

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 14,23-29

Duch Święty nauczy was wszystkiego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: