5. NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.05.2022 roku

*** Przeżywamy 5. Niedzielę Wielkanocną. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (16.05) — św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych ku czci NMP – od środy do soboty po mszy św.; w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** Z racji zabiegu medycznego we wtorek nie będzie mszy św., za co gorąco przepraszam.

*** W czwartek (19.05) odbędą się kolejne spotkania formacyjne:

— O godz.16:00 generalna próba dzieci przygotowujących się do I Komunii św.;

— Po mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1.

*** W piątek 20.  rocznicę święceń biskupich obchodzi Biskup Senior ks. Zbigniew Kiernikowski. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.

*** Za tydzień, podczas uroczystości w bolesławieckiej Bazylice o godz. 17:30, jubileuszowy medal „30-lecia Diecezji Legnickiej” otrzyma z rąk Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego nasza Parafianka, p. Alicja Kwiecińska. Serdecznie zapraszam naszych Parafian do wzięcia udziału we wspomnianej uroczystości.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Są dostępne najnowsze numery tygodnika „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

 

 

 INTENCJE MSZALNE  15-22.05.2022 roku

 

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA   15.05.2022 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Natalia Rybicka  (30. dzień po pogrzebie)
10:00 PRO POPULO
11:30 + Henryk Robakowski; ++ Rodzice z Rodziny Kordyka; + Andrzej Kordyka
Środa    18.05.2022 r.  .
17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   19.05.2022 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   20.05.2022 r.   20. rocznica święceń Ks. Bp Zbigniewa Kiernikowskiego

17:00 + Małgorzata Łozowska
 

Sobota    21.05.2022 r. 

17:00 Dziękczynna za 34. lata kapłaństwa
 

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA   22.05.2022 roku     

8:30 + Adam Dudkiewicz (4. rocznica śmierci)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Jan Hałajko (8. rocznica śmierci); ++ z rodziny Hałajko, Rutka, Zatylni;

++ Krystyna i Henryk

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 14,21-27

Bóg działa przez ludzi

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145,8-9.10-11.12-13ab

Refren: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię ”błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 21,1-5a

Bóg otrze wszelką łzę

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:

”Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”.

I rzekł Siedzący na tronie: ”Oto czynię wszystko nowe”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 13,31-33a.34.35

Przykazanie nowe

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.

Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: