4. Niedziela Wielkanocna 08.05.2022 roku

*** Przeżywamy 4. Niedzielę Wielkanocną – Światowy Dzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (09.05) — św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— piątek (13.05) — NMP z Fatimy

— sobota (14.05) — św. Macieja, Apostoła (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych ku czci NMP – od wtorku do piątku po mszy św.

*** W czwartek (12.05) odbędą się kolejne spotkania formacyjne:

— O godz.16:00 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.;

— Po mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 3 (wraz z Rodzicami).

*** W sobotę, z racji mszy św. ślubnej o godz. 14:00, nie będzie mszy św. wieczornej.

*** Trwa czas egzaminów maturalnych oraz 8-klasistów. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Rozalia Kozakiewicz. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Czy umiesz słuchać Boga? – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o potrzebie kontrolowania strachu w dzisiejszych czasach; o objawieniach fatismkich; o Marii Grzegorzewskiej (któ®a jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych); o Akcji Katolickiej (rozmowa z Ks. Bp. Markiem Mendykiem); o problemach związanych z pierwszą spowiedzią dziecka. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o wielkanocnych spotkaniach przy stole Ukraińców w ramach obchodu przez Kościoły Wschodnie Wielkanocy; o jubileuszu 30-lecia istnienia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu; o koncercie wielkanocnym w parafii MB Częstochowskiej w Rokitkach; o podręcznym rozszerzonym wydaniu Biblijnej Apki. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] kolejna płyta z kolekcji „Biblia Audio a w niej cztery księgi mądrościowe.

 

 INTENCJE MSZALNE   08-15.05.2022 roku

 

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA   08.05.2022 roku     

8:30 ++ Marian i Witold Ilcewicz (18. rocznica śmierci)
10:00 ++ Stanisława i Władysław Brechun; ++ Józefa i Józef Hubicz
11:30 W intencji Milana Makiej z okazji chrztu św.
 

Wtorek    10.05.2022 roku   

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Środa    11.05.2022 r.  .
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   12.05.2022 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   13.05.2022 r.  .NMP z Fatimy     41. rocznica zamachu na Jana Pawła II

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Zofii Barskiej (imieninowa)
 

Sobota    14.05.2022 r.  św. Macieja Apostoła

14:00 Msza św. ślubna
 

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA   15.05.2022 roku      NIEDZ.PARAFIALNA

8:30 + Natalia Rybicka  (30. dzień po pogrzebie)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Henryk Robakowski; ++ Rodzice z Rodziny Kordyka; + Andrzej Kordyka

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 13,14.43-52

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: ”Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ”Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”.
Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100,1-2.3,4b-5ab

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem,
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska,

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 7,9.14b-17

Baranek będzie ich pasł i prowadzał ich do źródeł wód życia

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze starców: ”To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 10,27-30

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: