3 NIEDZIELA WIELKANOCNA 01.05.2022 roku

*** Przeżywamy 3. Niedzielę Wielkanocną – Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, rozpoczynający Tydzień Biblijny.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Dzisiaj rozpoczynamy tegoroczne nabożeństwa majowe:

— dzisiaj po sumie parafialnej,

— jutro przed mszą św. [godz. 17:40],

— od wtorku do soboty po mszy św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (02.05) — św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

— wtorek (03.05) — NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski (uroczystość)

— środa (04.05) — św. Floriana, męczennika

— piątek (06.05) — św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tydzień temu przeżyliśmy kolejny Parafialny Koncert Wielkanocny. Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom oraz uczestnikom tego spotkania.

*** Dziękuję także naszym dekoratorkom oraz osobom wspierającym za demontaż dekoracji świątecznej oraz przygotowanie aktualnej aranżacji majowej.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca – w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00. Poprzedzi ją nabożeństwo majowe o godz. 17:40.

*** We wtorek będziemy przeżywać Święto Narodowe 3 Maja. Msza św. w tym dniu o godz. 11:00.

*** W czwartek (05.05) o godz.16:00 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W tym tygodniu przypada czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek (podczas adoracji – godz. 16:00) okazja do spowiedzi św.;

— W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem;

— Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** Rozpoczyna się czas egzaminów maturalnych oraz 8-klasistów. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

*** Urząd Miasta Lubań zaprasza na uroczyste obchody Święta Narodowego 3 Maja. Program obchodów:

— 11:00 – złożenie kwiatów pod krzyżem w kościele pw. NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu,

— 11:15 – msza św. w intencji Ojczyzny (kościół NSPJ i św. Jakuba),

— 13:00 – interaktywne gry i zabawy dla dzieci (przy Ratuszu na Placu Feliksa Netza),

— 15:00 – inscenizacja muzyczno-taneczna,

— 15:45 – bicie rekordu w ilości osób śpiewających „Mazurka Dąbrowskiego”,

— Szczegóły można znaleźć w umieszczonym w gablocie plakacie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 

 INTENCJE MSZALNE  01-08.05.2022 roku

 

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA   01.05.2022 roku     

8:30 ++ Karol i Krystyna Mucha (3. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO
11:30 W intencji Bogu wiadomej
 

Poniedziałek    02.052022 roku    św. Atanazego        Dzień Flagi RP

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek    03.05.2022 roku    NMP Królowej Polski

11:00 + Grzegorz Rutka (2. rocznica śmierci); ++ z Rodziny Rutka, Gajowych i Hałajko
Środa    04.05.2022 r.  .św. Floriana
17:00 + ks. prałat Jan Winiarski (24. rocznica śmierci)
 

Czwartek   05.05.2022 r.  .

17:00 ++ z rodziny i przyjaciół
 

Piątek   06.05.2022 r.  .św. Apostołów Filipa i Jakuba

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    07.05.2022 r. 

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA   08.05.2022 roku     

8:30 ++ Marian i Witold Ilcewicz (18. rocznica śmierci)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 W intencji Milana Makiej z okazji chrztu św.

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 5,27b-32.40b-41

Cierpienie dla imienia Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Arcykapłan zapytał Apostołów: ”Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka?”.

Odpowiedział Piotr i Apostołowie: ”Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni”.

I zabronili Apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 30,2 i 4.5-6ab.11 i 12a i 13b

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 5,11-14

Chwała Baranka

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: ”Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”.

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: ”Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków”. A czworo Zwierząt mówiło: ”Amen”. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA
J 21,1-19

Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”.

On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.

To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.

I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś owce moje”.

Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA
J 21,1-14

Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”.

On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.

To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: