Niedziela Miłosierdzia Bożego 24.04.2022 roku

*** Przeżywamy 2. Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego rozpoczynającą w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do miłosierdzia – przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień. Jest to Międzynarodowe Święto Caritas.

*** W dniu dzisiejszym można uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny za odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia lub udział w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy.

*** Przeżywamy dzisiaj 7. Parafialny Koncert Wielkanocny, którego przesłaniem są słowa „Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje”. Serdecznie witam przybyłych Gości i mam nadzieję, że koncertowy czas dostarczy wielu pięknych wrażeń. Z racji koncertu msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 10:00.

*** Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.04) — św. Marka, Ewangelisty (święto)

— wtorek (26.04) — św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— piątek (29.04) — św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W środę (27.04) o godz.16:00 pierwsze spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz (godz.17:00) kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 3. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W czwartek (28.04) o godz. 16:30 rozpoczynamy demontaż dekoracji świątecznej. Z tej racji w tym dniu nie będzie mszy św.

*** W piątek (29.04) obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

*** Za tydzień  rozpoczynamy tegoroczne nabożeństwa majowe. W niedzielę po sumie parafialnej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  24.04-01.05.2022 roku

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   24.04.2022 roku     

8:30 ++ z Rodziny Jankowskich, Kłos i Kaletyńskich
10:00 O Boże błogosławieństwo i wzajemną miłość dla Aleksandry i Tomasza Sabada (6. rocznica ślubu)
 

Wtorek    26.04.2022 roku    św. Wojciecha

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa    27.04.2022 r.  .

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   29.04.2022 r.  .św. Katarzyny Sieneńskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    30.04.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA   01.05.2022 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 5,12-16

Wiara, która uzdrawia

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118,1 i 4,13-14.22 i 24

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
”Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 1,9-11a.12-13.17-19

Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: ”Co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji”.

I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.

Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy do Jego stóp, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: ”Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20,29

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: