Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 17.04.2022 roku

*** Przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w którą wkroczyliśmy uczestnicząc w najważniejszej Eucharystii roku liturgicznego – w Mszy św. Wigilii Paschalnej. Rozpoczynamy tym samym 50-dniowy czas przeżywania Tajemnicy Pustego Grobu, które zakończy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

*** Z racji rozpoczętych Świąt Paschy pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wielu ciepłych i serdecznych spotkań świątecznych; spędzonego pracowicie, ale z humorem dnia jutrzejszego oraz obfitości łask Zmartwychwstałego. Tego życzę naszym Parafianom oraz przybyłym na czas Świąt Gościom. (życzenia od grup parafialnych)

*** Dzisiejszy porządek mszy św. – o godz. 10:00 i 11:30. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzisiaj przed sumą parafialną; jutro – przed mszą św. o godz. 11:00; w tygodniu po mszach św.

*** Jutro porządek mszy św. – o godz. 8:30 i 11:00. Kolekta ze mszy św. przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas każdej Mszy św. obrzęd aspersji i pokropienie wiernych wodą święconą.

*** Przypominam, że zwyczaj obchodzenia Dyngusa jest tradycją, która domaga się uszanowania przez wszystkie osoby w niej uczestniczące. Stąd też prośba: UŻYWAJĄ WODY TYLKO CI, KTÓRZY CHCĄ SIĘ W TO BAWIĆ!!! Bawiących się w Dyngusa proszę o uszanowanie osób idących do kościoła i terenu samego kościoła.

*** Przypominam, że ponieważ dni w oktawie Wielkanocy są jak jeden świąteczny dzień, nie obowiązuje nas powinność postu piątkowego.

*** W minionym tygodniu przeżyliśmy święty czas Triduum Paschalnego, najważniejszy okres roku liturgicznego. Pochylenie się nad tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa oraz uświadomienie ceny miłości Boga do człowieka dają nam możność pogłębienia świadomości naszej wiary w Niego i nadziei zbawienia. Czas ten wymagał wiele wysiłku i prac, aby przygotować naszą świątynię. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przedświąteczne przygotowania – składam płynące z serca „Bóg zapłać”:

— naszym dekoratorkom oraz grupie obsługi ołtarza – za przygotowanie świątecznej dekoracji i zadbanie o estetykę prezbiterium;

— grupie Parafian zaangażowanych w obsługę bogatej liturgii tego okresu (tu pragnę podkreślić zaangażowanie naszych kandydatów do Bierzmowania) oraz osobom prowadzącym Nowennę do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale podczas adoracji.

Msza św. w Waszej intencji w sobotę o godz. 17:00. O godz. 14:00 rozpocznie się spotkanie przy grillu, na które serdecznie Was zapraszam.

*** Dziękuję także wszystkim Parafianom, którzy tak licznie uczestniczyli w liturgii Triduum. BÓG ZAPŁAĆ!!! Dzięki Wam tegoroczna miała szczególnie doniosły charakter – po dwóch minionych latach restrykcji covidowych.

*** Dziękuję również za wielkoczwartkową pamięć i modlitwę w mojej intencji – są to bardzo ważne elementy wsparcia mojego kapłańskiego posługiwania w naszej parafii.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII  –  ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W okresie Wielkiego Postu została przeprowadzona zbiórka ofiar na zakup kwiatów do Bożego Grobu. Ich suma to kwota 822,50 zł. Wszystkim ofiarodawcom składam gorące podziękowanie za ofiarność.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (24.04.2022 r.) odbędzie się koncert „Parafialna godzina wielkanocnej radości”. Z tej racji w tym dniu msze św. o godz. 8:30 i 10:00. Do udziału zapraszam parafialne formacje muzykujące oraz wykonawców indywidualnych. Proszę o jak najszybsze dostarczenie do zakrystii lub na adres janbarx@gmail.com karty zgłoszenia zawierającej następujące informacje: 1. Imię i nazwisko/nazwa grupy [ilość osób – w przypadku wykonań grupowych]; 2. Tytuły przygotowanych utworów; 3. Wymagania sprzętowe (czy będzie podkład z nośnika?).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 INTENCJE MSZALNE  17-24.04.2022 roku

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO    17.04.2022 roku     

10:00 ++ Józefa (2. rocznica śmierci) i Andrzej (3. rocznica śmierci) Wyszatyccy;

++ Antoni, Jan i Zdzisława

11:30 + Paweł Woźniak; o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rafała
 

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy    18.04.2022 roku

8:30 ++ Tadeusz i Leokadia, Kazimierz i Maria Samołowicz
11:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa w oktawie Wielkanocy   20.04.2022 r.  .

17:00 W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek w oktawie Wielkanocy   21.04.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek w oktawie Wielkanocy   22.04.2022 r.  .

17:00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Jerzego Barskiego (imieninowa)
 

Sobota w oktawie Wielkanocy   23.04.2022 r. 

17:00 W intencji osób wspierających organizację Triduum Paschalnego i Świąt
 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   24.04.2022 roku     

8:30 ++ z Rodziny Jankowskich, Kłos i Kaletyńskich
10:00 O Boże błogosławieństwo i wzajemną miłość dla Aleksandry i Tomasza Sabada (6. rocznica ślubu)


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 10,34a.37-43

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118,1-2.16-17.22-23

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 3, 1-4

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

albo do wyboru:

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 5,6b-8

Wyrzućcie stary kwas

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Kor 5,7b-8a

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,1-9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: