5. niedziela Wielkiego Postu 03.04.2022 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Osoby, które mogłyby wesprzeć obsługę liturgii Triduum Paschalnego proszę  o zgłaszanie się w zakrystii.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przy wyjściu z kościoła można nabyć paschaliki [duże w cenie 16 zł, małe – 8 zł], kartki i ozdoby świąteczne.

*** Trwa zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu – można je składać do skarbony przy wyjściu z kościoła.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Z racji spowiedzi św. wyjazdowej nie będzie mszy św. we wtorek. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** W czwartek zapraszam na spotkanie wszystkich kandydatów do Bierzmowania.

*** W najbliższą sobotę odbędzie się tegoroczna parafialna spowiedź wielkopostna – w 2. turach: 8:00-9:00 i 16:00-16:45.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

— w Drodze Krzyżowej (piątek po mszy św.);

— w Gorzkich Żalach (niedziela po sumie parafialnej) – za udział w nim można zyskać odpust zupełny.

*** W sobotę próba scholi o godz. 11:00.

*** Za tydzień, w Niedzielę Palmową, przypada także Niedziela Parafialna. Czytanie Męki Pańskiej: o godz. 8:30 – Rada Parafialna; 10:00 – kandydaci do Bierzmowania; 11:30 – Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej. Podczas każdej mszy św. zostaną poświęcone palmy, zaś sumę parafialną rozpocznie procesja wokół kościoła.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— plakat dotyczący obchodów 30. rocznicy ustanowienia Diecezji Legnickiej;

— plakat informujący o spotkaniach grup AA w Lubaniu: DROMADER (poniedziałek, godz. 18:00) i ZWROT (piątek, godz. 18:00) [ulotki informacyjne zostały umieszczone w dawnym miejscu prasowym].

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  03-10.04.2022 roku

5. niedziela Wielkiego Postu  03.04.2022 roku  
8:30 PRO POPULO
10:00 + Ryszard Sołoducha; ++ Zofia i Czesław Godlewscy
11:30 + Kazimierz Kiferling  (1. rocznica śmierci)
 

Poniedziałek  04.04.2022 r.  

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Środa  06.04.2022 r.  

17:00 + Krystyna Kazimierczak  (30. dzień po pogrzebie)
 

Czwartek   07.04.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   08.04.2022 r.  

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Emilii Glazer i Alicji Kwiecińskiej
 

Sobota   09.04.2022 r.   

9:00 ………………………………………………………………………………………….
17:00 + Marek Andrzej Jarosz  (30. dzień po pogrzebie)
 

Niedziela Palmowa  10.04.2022 roku  

8:30 + Jerzy Dudkiewicz  (36. rocznica śmierci)
10:00 + Zbigniew Płocki  (10. rocznica śmierci)
11:30 + Bolesław Malinowski; ++ z rodziny Malinowskich

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 43,16-21

Obietnica nowego wyzwolenia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.

”Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126,1-2ab.2cd i 4.5.6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
”Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE
Flp 3,8-14

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12,13

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
J 8,1-11

Od tej chwili już nie grzesz

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: ”Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: ”Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: ”Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: ”I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: