4. niedziela Wielkiego Postu 27.03.2022 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA LAETARE – niedziela radości, której źródłem jest Bóg i Jego wierna miłość. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Dzisiaj także przechodzimy na czas letni.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przy wyjściu z kościoła można nabyć paschaliki [duże w cenie 16 zł, małe – 8 zł] i kartki świąteczne.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

— w Drodze Krzyżowej (piątek po mszy św.) – w tym tygodniu animuje je wspólnota Żywego Różańca;

— w Gorzkich Żalach (niedziela po sumie parafialnej) – za udział w nim można zyskać odpust zupełny.

*** Z racji spowiedzi św. wyjazdowej nie będzie mszy św. w środę. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** W środę 83. rocznicę urodzin (ur. 1939 r.) obchodzi biskup senior Stefan Cichy. Pamiętajmy o Dostojnym Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W tym tygodniu przypada 1. piątek i sobota miesiąca:

— okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:00;

— odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w sobotę od godz. 8:30;

— msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych w sobotę o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne w kościele.

*** W sobotę próba scholi o godz. 11:00.

*** W minionym tygodniu zostały wycięte 3 drzewa zagrażające bezpieczeństwu budynku kościoła. Serdecznie dziękuję za wielką pomoc okazaną przez panów: Kamila Glazer, Eugeniusza Majcher i Mariusza Nowak. Msza św. w Waszej intencji w czwartek (31.03) o godz. 17:00.

*** Tegoroczna spowiedź wielkopostna odbędzie się w sobotę (09.04) w dwóch turach: godz. 8:00-9:00 i 16:00-16:45.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— plakat dotyczący Nocnej Drogi Krzyżowej w Olszynie (01.04.2022 r.);

— plakat dotyczący obchodów 30. rocznicy ustanowienia Diecezji Legnickiej;

— plakat informujący o spotkaniach grup AA w Lubaniu: DROMADER (poniedziałek, godz. 18:00) i ZWROT ((piątek, godz. 18:00) [ulotki informacyjne zostały umieszczone w dawnym miejscu prasowym].

*** Osoby, które mogłyby pomóc w animacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej opartej o fragmenty filmu „Pasja” [08.04] proszę o kontakt w zakrystii.

*** Kino „Wawel” w Lubaniu zaprasza do obejrzenia filmu „Cud Guadalupe” – pierwszy religijny film kinowy o objawieniach w Guadalupe. Film będzie emitowany 31.03.2022 r. o godz. 18:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Niepokalana zwycięży” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o pomocy Kościoła dla Ukrainy; o największym objawieniu Maryjnym w dziejach świata [Fatima 1917 r.]; o Kościele na rozdrożu [po atakach na Benedykta XVI]; o wojnie, synodzie i Kościele po pandemii [rozmowa z abp. Grzegorzem Rysiem]; o nieważnych małżeństwach; o Wojskach Obrony Terytorialnej; o wizycie premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o programie legnickich jubileuszy; o diecezjalnym etapie XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej w Legnicy; o działalności diecezjalnych centrów pomocy Ukrainie; o 7. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bolesławcu. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] artykuły o poświęceniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi oraz kolejny odcinek wielkopostnych rekolekcji – o grzechu zazdrości.

INTENCJE MSZALNE  27.03-02.04.2022 roku

4. niedziela Wielkiego Postu  27.03.2022 roku  
8:30 + Franciszek Janicki  (1. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO
11:30 + Jan Ośko (3. rocznica śmierci); + Marian Szczepaniak (9. rocznica śmierci)
 

Wtorek  29.03.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   31.03.2022 r.  

17:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Kamila Glazer, Eugeniusza Majcher i Mariusza Nowak z Rodzinami
 

Piątek   01.04.2022 r.  

17:00 + Waldemar Bonik  (1. rocznica śmierci)
 

Sobota   02.04.2022 r.   

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

5. niedziela Wielkiego Postu  03.04.2022 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 + Ryszard Sołoducha; ++ Zofia i Czesław Godlewscy
11:30 + Kazimierz Kiferling  (1. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE
Joz 5,9a.10-12

Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w ziemi obiecanej

Czytanie z Księgi Jozuego

Pan rzekł do Jozuego: 'Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską’. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia.

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi.

Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34,2-3.4-5.6-7

Refren: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,17-21

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 15,18

Chwała Tobie, Królu wieków

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
'Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie’.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Łk 15,1-3.11-32

Przypowieść o synu marnotrawnym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«.

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«.

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę«.

Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: