3. niedziela Wielkiego Postu 20.03.2022 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (25.03) — Zwiastowanie Pańskie (uroczystość) – Dzień Świętości Życia

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przy wyjściu z kościoła można nabyć paschaliki [duże w cenie 16 zł, małe – 8 zł] i kartki świąteczne.

*** W uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski. Trwając w jedności z Ojcem Świętym Biskup Legnicki zachęca Przewielebnych Księży Proboszczów do poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi we wszystkich parafiach naszej diecezji na zakończenie wieczornej Mszy świętej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

— w Drodze Krzyżowej (piątek po mszy św.) – w tym tygodniu animuje je regionalna grupa Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej

— w Gorzkich Żalach (niedziela po sumie parafialnej) – za udział w nim można zyskać odpust zupełny.

*** W czwartek (24.03) obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Jest to także Dzień Pamięci i Modlitwy za Misjonarzy – Świadków Wiary i Męczenników.

*** W czwartek zapraszam na kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 3. (wraz z Rodzicami). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej kolejna sesja rady parafialnej – w świetlicy.

*** W sobotę próba scholi o godz. 11:00. W tym dniu – z racji spowiedzi wyjazdowej – nie będzie mszy św.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Tegoroczna spowiedź wielkopostna odbędzie się w sobotę (09.04) w dwóch turach: godz. 8:00-9:00 i 16:00-16:45.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— plakat dotyczący katechezy przedmałżeńskiej w Olszynie (20-25.03);

— plakat dotyczący Nocnej Drogi Krzyżowej w Olszynie;

— plakat dotyczący obchodów 30. rocznicy ustanowienia Diecezji Legnickiej.

*** Osoby, które mogłyby pomóc w animacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej opartej o fragmenty filmu „Pasja” [08.04] proszę o kontakt w zakrystii.

*** Kino „Wawel” w Lubaniu zaprasza do obejrzenia filmu „Cud Guadalupe” – pierwszy religijny film kinowy o objawieniach w Guadalupe. Film będzie emitowany 25, 26, 27 i 31.03.2022 r. o godz. 18:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Męstwo ma wiele twarzy” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o prawie kroku ostatecznego (o wojnie sprawiedliwej, świętym gniewie i współczesnych kręgach zła); o roli mężczyzn w sfeminizowanym świecie; o konfliktach i nieporozumieniach w rodzinie; o geopolitycznych skutkach wojny. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o dniu skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.; o parafialnych akcjach pomocy Ukrainie w diecezji; o wystawie prac Lidii Bojnowskiej ze Świdnicy „Męka i Chwała”; o planowanych obchodach diecezjalnego jubileuszu 30-lecia powstania; o dniach skupienia Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] rozmowa o niezawinionym cierpieniu i o tym, dlaczego Pan Bóg dopuszcza, aby na Ukrainie ginęli niewinni ludzie. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

INTENCJE MSZALNE   20-27.03.2022 roku

3. Niedziela Wielkiego Postu  13.03.2022 roku   Niedziela Parafialna
8:30 + Henryk Pańko; ++ Anna i Jan Pańko
10:00 PRO POPULO
11:30 + Czesława Bergunda (od Żywego Różańca)
 

Wtorek  22.03.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa  23.03.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   24.03.2022 r.  

17:00 O miłosierdzie Boże dla Szymona i jego rodziny
 

Piątek   25.03.2022 r.   Zwiastowanie Pańskie

17:00 + Edward Turczak  (30. dzień po pogrzebie)
 

4. Niedziela Wielkiego Postu  27.03.2022 roku  

8:30 + Franciszek Janicki  (1. rocznica śmierci)
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Jan Ośko (3. rocznica śmierci); + Marian Szczepaniak (9. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 3,1-8a.13-15

Powołanie Mojżesza

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

Rzekł wtedy Mojżesz: ”Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala”. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: ”Mojżeszu, Mojżeszu!”.

On zaś odpowiedział: ”Oto jestem”.

Rzekł mu: ”Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Powiedział jeszcze Pan: ”Jestem Bogiem ojca twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”.

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga.

Pan mówił: ”Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”.
Mojżesz zaś rzekł Bogu: ”Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: »Bóg ojców naszych posłał mię do was«. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ”Ja jestem, który jestem”. I dodał: ”Tak powiesz synom Izraela: »Ja jestem posłał mię do was«”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: ”Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-4.6-8.11

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby
i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 10,1-6.10-12

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.

A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,17

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Łk 13,1-9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:

»Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: